Vad gör Ygeman för tryggheten i länet?

Pressmeddelande Centerpartiet 20160823

Vad tänker Ygeman göra för att återställa tryggheten i Jämtland?

Polismyndighetens omorganisation har lett till att polisen kommit längre från medborgarna i Jämtland samtidigt som det lett till turbulens bland de polisanställda.

Per Åsling (C) har ställt en skarp fråga till inrikesminister Anders Ygeman om vilka åtgärder han är villig att vidta för att åtgärda bristerna, vad gäller invånarnas säkerhet och trygghet som polisens omorganisation inneburit?

– Under våren och sommaren har ett antal händelser inträffat i Jämtland. Det har inneburit att invånarnas förtroende för Polismyndigheten och den omorganisation som genomförts har kommit att ifrågasättas, säger Per Åsling, riksdagsledamot för Centerpartiet.

– Det har framkommit att polispatruller har skickats till fel adress samtidigt som larmoperatörer är stressade och pressade. Det har funnits en politisk enighet angående omorganisationen men man har gjort missbedömningar, säger Per Åsling (C).

– Beslutet om att flytta länskommunikationscentralen från Trygghetens hus i Östersund till Umeå var i praktiken en nedläggning av en väl fungerande verksamhet, säger Per Åsling.

– De politiska förutsättningarna var för generella. Det är bara att konstatera att det inte har blivit bra. Gör om och gör rätt, säger Per Åsling (C).

Förnuftet har segrat

Tin Gumuns i Vikarbyn har drivit en lång kamp mot Skatteverkets krav på att hennes fäbodverksamhet, trots att hon saknar både el och 4G-täckning, ska ha ett digitalt kassaregister.

I dag kom en dom från kammarrätten som ger Tin Gumuns rätt mot Skatteverket. Hon får därmed dispens från regeln om digitalt kassaregister – och hennes kamp är över.

– Förnuftet har segrat till slut. Det traditionella fäbodbruket måste överleva. Det ska uppmuntras, inte motarbetas, säger Per Åsling, skattepolitisk talesperson för Centerpartiet.

När kassaregisterlagen antogs var det uttalat att undantag skulle göras på ett frikostigt sätt. Så har det inte blivit. Bara 5 av 1 800 ansökningar har fått ja.

– Min grundinställning har hela tiden varit att fäbodar med levande fäbodproduktion generellt ska vara undantagna kravet. Det är nog uppenbart för de flesta att det inte är rimligt med krav på digitalt kassaregister i fäbodar utan ström och med dålig eller obefintlig mobiltäckning, säger Per Åsling.

– Tanken med lagstiftningen var aldrig att verksamheter som inte har någon praktisk möjlighet att uppfylla kravet på kassaregister skulle tvingas stänga. Enligt min mening är det ur ett samhällsperspektiv oerhört viktigt att kontrollverksamheten inte får överta och styra vilka näringsverksamheter som får finnas, säger Åsling.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Stornorrland – C i Jämtland säger nej!

Pressmeddelande Centerpartiet 20160602

Det förekommer texter i de norrländska tidningarna med påståendet att regiongränserna redan är ristade i sten. Det är inte sant.

– Att socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet i vår region vill ha ett stornorrland är inte samma sak som att det är bestämt. Centerpartiet i Jämtland säger entydigt nej. För att regionbildningen ska bli hållbar måste initiativet komma underifrån. Vi måste lyssna på vad invånarna vill. Man kan inte bara köra över folk, säger Per Åsling, riksdagsledamot och ordförande för Centerpartiet i Jämtlands län.

På det nationella planet för Centerpartiet diskussioner om vad de kommande regionerna ska äga för frågor, inte hur kartan ska ritas.

– Centerpartiet har genom decennier jobbat för att flytta makten närmare människorna, och det jobbet fortgår. Det är för oss otänkbart att någon sitter och ritar om kartan från Stockholm. Det måste komma underifrån, säger Per Åsling.