Tack, vi ses igen!

Som jag tidigare konstaterat blev Åredalen – Tillväxtdagarna i Åre väldigt lyckade. Det var en väldigt bra diskussion med många kvalificerade deltagare. Utgångspunkten var lokal och regional tillväxt och där har nu Åre och Jämtlands län klivit fram som tillväxtkommun respektive stark region. Åre är den enda kommunen i Norrlands inland som haft befolkningstillväxt under flera år.

Jag vill tacka Sparbankerna och Swedbank som möjliggjorde arrangemanget. Primus motor har bankdirektör Mikael Sekund varit. Det är hans idoga arbete och uthållighet som resulterat i ett mycket bra program med många tungviktare. Från sparbanksrörelsen har Sparbankernas Riksförbunds ordförande Lennart Ohlstenius och vd Öivind Neiman spelat avgörande roller. Uppbackningen från Swedbanks koncernchef Michael Wolf kom att bli väldigt betydelsefull.

Jag vill också tacka alla som medverkade till det givande programmet.

Nu jobbar vi för att Åredalen/Tillväxtdagarna nästa gång ska hållas 18-19 mars 2011. Att både Sparbankerna och Swedbank så önskar bekräftades i ett handslag mellan Lennart Ohlstenius och Michael Wolf.

I arbetet inför 2011 är det viktigt att vår region kliver fram ännu tydligare och jag utgår från att det blir så, eftersom regionala företrädare för Svenskt Näringsliv, Företagarna och LRF bekräftat det. Jag hoppas också att företrädare för jordbruk och mathantverk medverkar så att matsedeln består av delikatesser från Jämtlands län.

Tillväxtdagarna i Åre är redan en formidabel succé!

Idén om en arena där näringslivet bjuder in till diskussion om hållbar utveckling på lokal och regional nivå visade sig just så bra som vi hoppats.

Tillväxtdagarna i Åre anno 2010 är ett bra forum för samtal och möten, och vi lyckades även med ambitionen att samla människor som har engagemang och kunskap om hållbar regional tillväxt. Fokus för dagarna är entreprenörskap och företagsamhet.

Punkter i programmet handlar exempelvis om hur morgondagens arbetsmarknad kommer att se ut, var de nya jobben finns och hur fler företag kan startas, liksom att förmå befintliga företag att växa, hur de unga ska stimuleras att starta företag och hur de kan ta sig in på arbetsmarknaden.

Med så många erfarna och respekterade experter, företrädare för näringslivet och politiker från regerings- och riksdagsnivå blir debatterna spänstiga och seminarierna intressanta. För egen del medverkade jag i ett seminarium på temat: ”Vad man kan lära av Åre, tillväxtkommunen som växer och växer” där jag berättade om de erfarenheter vi gjort i Trångsviksbolaget.

Holiday Club är en bra lokal för ett sådant här arrangemang och det bidrar till den positiva känslan.

Tack vare god uppslutning och en tydlig vilja att Åredalen ska bli ett återkommande arrangemang har vi redan nu beslutat att bilda ett bolag som ska arrangera framtida Tillväxtdagar i Åre. De som finns med i diskussionen är Åreföretagarna, Trångsviksbolaget, Swedbank, Eon, Tidningsutgivarna och LRF. Jag hoppas att flera vill vara med. Då vill jag särskilt lyfta fram Sparbankerna som har gått i bräschen för att få till årets tillväxtdagar.

Ambitionen är att Tillväxtdagarna nästa år ska hållas 18-19 mars 2011. Tunga representanter från näringslivet har redan bekräftat att de kommer, däribland Lars Idermark, vd för KF samt blivande ordförande för Swedbank, Michael Wolf, koncernchef Swedbank, Håkan Buske, koncernchef Eon samt Tomas Brunegård, vd Stampen.

Åredalen på gång

aredalen För drygt tre år sedan när jag först lanserade idén om en politikervecka i Åredalen såg jag behovet av att lyfta fram just tillväxtfrågor och entreprenörskap, ett behov som inte direkt minskat med den lågkonjunktur vi befinner oss i. Min målsättning är att både regeringen och oppositionen ska vara representerade på högsta nivå.

Tillväxtdagarna i Åredalen 2010 ser ut att bli precis så bra som jag hoppats.

Läs artikel hos Östersunds-Posten 2009-12-16 »

Se program och nyheter på Tillväxtdagarna i Åredalen 2010 »

Åredalen kompletterar Almedalen

Pressmeddelande juli 2009

18-20 mars 2010 genomförs den första politikerweekenden i Åredalen. Initiativtagare är den centerpartistiska riksdagsledamoten Per Åsling, och huvudfinansiär är de fristående Sparbankerna. Evenemanget ska inte ses som en konkurrent till politikerveckan i Almedalen utan snarare ett komplement.

– Redan för tre år sedan när jag först lanserade idén om en politikervecka i Åredalen såg jag behovet av att lyfta fram just tillväxtfrågor och entreprenörskap, ett behov som inte direkt minskat med den lågkonjunktur vi befinner oss i. Min målsättning är att både regeringen och oppositionen ska vara representerade på högsta nivå och de sonderingar jag haft hittills har varit mycket positiva säger Per Åsling.

”Åredalen” blir ett behövligt forum för att ytterligare utveckla den fina dialog mellan näringsliv och politiker som sker under Almedalsveckan. Men förhoppningen är också att diskussionerna i Åre kommer handla mer om tillväxtfrågor och entreprenörskap istället för de mer Makroekonomiska ämnen som ofta dominerar Almedalsveckan.

– Anledningen till att vi från Sparbankerna valt att engagera oss i detta är att Åredalen har de bästa exemplen på regional och lokal utveckling i Sverige. Därför är det spännande för oss att vara med och stimulera etableringen av ett årligt återkommande evenemang för samhällsdebatt i just Åre säger Mikael Sekund, bankdirektör och fristående konsult för Sparbankerna.

Aftonbladet publicerade en artikel om Åredalen 2009-07-01, läs den här »

Läs även Länstidningen 2009-07-01 »

Östersunds-Posten gjorde både en artikel 2009-07-03 » och kommenterade det på ledarplats »