Åsling om moms-segern: David slog Goliat

I dag har Per Åsling, Centerpartiet, tillsammans med Röda Korset tårt-firat att finansminister Magdalena Andersson sett sig tvingad att backa om moms på ideella föreningars second handförsäljning.

Dock kvarstår hotet om slopad skattereduktion för gåvor till ideella föreningar.

– Regeringen jagar verkligen smulor som i dag hjälper de mest utsatta. Man verkar vilja fylla ladorna oavsett vem som hamnar i kläm, säger Per Åsling.

I dag har Per Åsling, ordförande för skatteutskottet och riksdagsledamot från Jämtland, besökt Röda Korset i Östersund. Anledningen till firandet är att finansminister Magdalena Andersson backat från sina tidigare uttalanden om att inte förändra regenverket för att ideella föreningars second hand-försäljning ska kunna förbli momsfri.

– Centerpartiet har varit mycket tydliga med att det skulle vara ohållbart med moms på den försäljningen. Det skulle i praktiken enbart leda till att man tar pengar av de allra mest utsatta och underminerar det viktiga arbetet organisationerna gör, säger Per Åsling.

– I dag har vi firat med tårta av det enkla skälet att David slog Goliat, i alla fall så här långt. Finansministern har tvingats backa och det ger nytt hopp åt välgörenhetsarbetet, säger Per Åsling.

Per Åsling konstaterar att det fortfarande finns en föreslagen negativ åtgärd från regeringen. Tidigare i veckan föreslog regeringen att skattereduktion på gåvor till ideella föreningar slopas.

– Man tar en onödigt stor risk för väldigt små pengar. Det är inte motiverat att lägga upp hinder för civilsamhällets engagemang. Jag tycker deras agerande rimmar väldigt illa med deras retoriska budskap om solidaritet, säger Per Åsling.

C kräver skarpa åtgärder av regeringen kring moms för ideella organisationer

Efter att ha blivit kallad av skatteutskottets ordförande Per Åsling (C) närvarade idag finansminister Magdalena Andersson på utskottets möte. Finansministern var kallad för att redogöra för hur hon och regeringen avser lösa det akuta problemet med att ideella organisationers second hand-verksamhet sedan årsskiftet belagts med moms.

– Jag kan bara beklaga att finansministern idag inte lämnade ett enda konkret förslag på hur regeringen avser lösa den akuta krisen för den ideella sektorn. Jag hade hoppats att regeringen tog dessa aktörers ovärderliga arbete på större allvar, säger skatteutskottets ordförande Per Åsling (C).

– Menar Magdalena Andersson allvar med att hon vill se en lagändring framöver kan regeringen redan nu lämna besked om att denna lag ska gälla retroaktivt. Det skulle innebära att de ideella organisationerna kan få tillbaka den nu inbetalade momsen. Samtidigt skulle det ge tydliga besked till organisationerna om vad som gäller framöver, fortsätter Per Åsling.

– Centerpartiets tydliga uppmaning till regeringen är därför att en framtida lagändring, som slopar momskravet på de ideella organisationernas second hand-verksamhet, ska gälla retroaktivt från den 1 januari i år, fortsätter Åsling.

Per Åsling och Centerpartiet har under en längre tid drivit på för att regeringen ska agera i frågan. Igår (18/2) kom beskedet att regeringen avser att förändra lagen och slopa momstvånget för ideella aktörers second hand-verksamhet. Det visar att Centerpartiets och i förlängningen hela riksdagens skatteutskotts idoga arbete har gett resultat. Dock kom inget besked om när regeringen tänker agera, vilket oroar Per Åsling.

– Att välja att göra ingenting är samma sak som att påbörja nedmonteringen av hela den ideella sektorn. Jag får rapporter i princip dagligen om hur olika aktörer över hela landet tvingas skära ner sin viktiga verksamhet och samtidigt säga upp både fastanställda och människor i arbetsträning. Regeringens oförmåga att agera skickar nu hem människor till utanförskap, fortsätter Åsling.

– Det räcker inte att säga att man jobbar med frågan. Regeringen måste leverera konkreta besked om när en förändring ska ske. Alla de ideella aktörer som gör ett fantastiskt arbete varje dag kan inte vänta längre, avslutar Per Åsling.

Skattechock mot ideell verksamhet

Nu har Skatteverket gått ut med en uppmaning till ideella föreningar att momsregistrera sig.Bakgrunden är en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen.

– Det är oroväckande att finansministern tydligt uttalat att hon inte avser att göra något i frågan, säger Per Åsling, ordförande i skatteutskottet.

Ideella föreningar runt om i Sverige bedriver försäljning av second hand-varor, ofta i syfte att hjälpa ekonomiskt utsatta, bostadslösa och människor som av andra skäl behöver stöd.

Tidigare har försäljningen varit momsbefriad, men till följd av ett avgörande domstolsutslag i Högsta Förvaltningsdomstolen kommer Skatteverket nu att börja kräva moms av dessa föreningar.

Detta trots att föreningarna inte har möjlighet att dra av moms, eftersom varorna ofta är skänkta.

– Det framstår som helt poänglöst att göra så här. Det arbete föreningarna bedriver är samhällsnyttigt och att ersätta det på annat sätt kommer kosta så väldigt mycket mer, säger Per Åsling, Centerpartiet.

– Att återbruka saker är miljösmart. Nu höjer man ribban för det samtidigt som man försämrar möjligheterna för ideellt arbete för att hjälpa människor som av olika skäl är utsatta, säger Per Åsling.

Finansminister Magdalena Andersson har på skriftlig fråga svarat att hon inte avser att vidta några omedelbara åtgärder.

– Det är uppenbart att man måste titta på möjligheten att göra om reglerna så att ideella föreningar kan fortsätta göra ett samhällsnyttigt arbete. Här krävs snabbt agerande av regeringen, säger Per Åsling.

– Det är oroväckande att finansministern tydligt uttalat att hon inte avser att göra något i frågan. Det är en skrämmande passivitet som riskerar gå ut över de mest utsatta, säger Per Åsling.