Vad gör Ygeman för tryggheten i länet?

Pressmeddelande Centerpartiet 20160823

Vad tänker Ygeman göra för att återställa tryggheten i Jämtland?

Polismyndighetens omorganisation har lett till att polisen kommit längre från medborgarna i Jämtland samtidigt som det lett till turbulens bland de polisanställda.

Per Åsling (C) har ställt en skarp fråga till inrikesminister Anders Ygeman om vilka åtgärder han är villig att vidta för att åtgärda bristerna, vad gäller invånarnas säkerhet och trygghet som polisens omorganisation inneburit?

– Under våren och sommaren har ett antal händelser inträffat i Jämtland. Det har inneburit att invånarnas förtroende för Polismyndigheten och den omorganisation som genomförts har kommit att ifrågasättas, säger Per Åsling, riksdagsledamot för Centerpartiet.

– Det har framkommit att polispatruller har skickats till fel adress samtidigt som larmoperatörer är stressade och pressade. Det har funnits en politisk enighet angående omorganisationen men man har gjort missbedömningar, säger Per Åsling (C).

– Beslutet om att flytta länskommunikationscentralen från Trygghetens hus i Östersund till Umeå var i praktiken en nedläggning av en väl fungerande verksamhet, säger Per Åsling.

– De politiska förutsättningarna var för generella. Det är bara att konstatera att det inte har blivit bra. Gör om och gör rätt, säger Per Åsling (C).

Stornorrland – C i Jämtland säger nej!

Pressmeddelande Centerpartiet 20160602

Det förekommer texter i de norrländska tidningarna med påståendet att regiongränserna redan är ristade i sten. Det är inte sant.

– Att socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet i vår region vill ha ett stornorrland är inte samma sak som att det är bestämt. Centerpartiet i Jämtland säger entydigt nej. För att regionbildningen ska bli hållbar måste initiativet komma underifrån. Vi måste lyssna på vad invånarna vill. Man kan inte bara köra över folk, säger Per Åsling, riksdagsledamot och ordförande för Centerpartiet i Jämtlands län.

På det nationella planet för Centerpartiet diskussioner om vad de kommande regionerna ska äga för frågor, inte hur kartan ska ritas.

– Centerpartiet har genom decennier jobbat för att flytta makten närmare människorna, och det jobbet fortgår. Det är för oss otänkbart att någon sitter och ritar om kartan från Stockholm. Det måste komma underifrån, säger Per Åsling.

Felräkning drabbar landsbygden

– Som det ser ut blir nästan 5400 hushåll i Jämtlands län ställda utan bredband. Över 70 procent av det som planerats ser ut att gå i stöpet. Det är inte rimligt att det slår så här snett, säger Per Åsling (C).

Jordbruksverkets beräkningar har kraftigt underskattat byggkostnaderna för bredband. Det innebär att lågt räknat 50 000 hushåll i landet riskerar bli utan bredband.
Meningen var att de 3,7 miljarderna skulle räcka till 148 000 hushåll, men i verkligheten tycks det bara bli knappt 100 000.

– Vi i Centerpartiet menar ju att bredband är det femte transportslaget och därför är detta riktigt allvarligt. Ska det vara möjligt att bo, driva företag och jobba på ett modernt sätt i hela landet, då måste bredbandet också finnas över hela landet, säger Åsling.

Jordbruksverket och EU har kraftigt felberäknat byggkostnaderna. Det är dock, enligt Åsling, inte skäl nog att sänka ambitionerna. Regeringen måste vända på varenda sten för att kunna bygga ut åt fler.

– Det här behöver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht agera på. Men det ser tråkigt nog mörkt ut. För bara någon vecka sedan ville ju ministerkollegan från Miljöpartiet, Mehmet Kaplan, till och med införa skatt på bredbandet, säger Åsling.