Storsatsning på Norrland

Alliansen är överens om satsningar på Norrlands inland. Det är en riskkapitalfond på två miljarder kronor. Pengarna är tillgängliga och verksamhet kan startas vid årsskiftet. Detta är det största politiska beslutet rörande Norrlands inland i modern tid, och det kommer att påtagligt underlätta för att länets befolkning ska kunna växa med 10.000 fler invånare till 2020, och att det kan skapas 10.000 nya jobb och 10.000 nya företag.

Läs mer i ledaren i Östersunds-Posten.
Här fins en artikel i Länstidningen.

Rapport från Åre kapitalmarknadsdagar 2010

Jag har bevistat kapitalmarknadsdagarna i Åre, som nu arrangerades för första gången. Det är en ny mötesplats som ger möjligheter att knyta kontakter och skapa nätverk. I år var temat ”Business and Sports”.
Inledningsvis medverkade bland annat Lasse Lindqvist som berättade om Peak Innovation, Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber samt Skistars vd Mats Årjes.
Flera av länets noterade bolag presenterade sina verksamheter under dessa dagar (22-23 april), däribland H1 Communication, Mählers International och Diös.
Diskussioner handlade bland annat om vilka faktorer som driver utveckling, vad som behövs för att skapa tillväxt, och hur man ser på framtiden. I de spontana diskussionerna i pauserna handlade samtalen ofta om finansiering och kreditfrågor.

Det är angeläget för näringslivet i regionen, Jämtlands och Västernorrlands län, att ha sådana här mötesplatser. Initiativtagare och drivande kraft bakom arrangemanget är Jens Edlund. Jag hoppas att han kände sig lika nöjd med det här lyckade arrangemanget som deltagarna var. Uppskattningsvis 150-200 personer deltog och det var ett allmänt uttalat önskemål att dessa kapitalmarknadsdagar blir en årlig tradition.

I samband med kapitaldagarna presenterades en världsnyhet, en eldriven snöskoter, av vd:n Pontus Sandell vid det östersundsbaserade bolaget Elmacchina. Jag tog chansen att provköra och det var en stor upplevelse. Jag kände mig som tonåring på nytt. Fördelar med fordonet är att det inte ger direktutsläpp av koldioxid i naturen och inte bullrar lika mycket som klassiska skotrar.