Skatter för lokal utveckling

bild-60

Östersunds-Posten skriver om några av de förslag som jag och Centerpartiets nationella skattegrupp kommer att lägga fram.

På ledarplats skriver Anna Stjernström: ”Beskatta där naturskatten finns” »

Läs även nyhetsartikeln ”De vill hämta hem pengarna” »

Detta är fyra punkter som tagits fram i den skattegrupp som jag har lett i partiet. Det handlar inte om bidrag utan om att se till att landsbygden ska få kunna få rimlig avkastning på de tillgångar man faktiskt har. Det handlar om att försäkra sig om att de resurser som skapar välfärd åt samhället också ska ge avkastning där de finns.

Klicka här för att ladda hem en PDF med mer information om förslagen »

I vår rapport som har arbetsnamnet ”Ett skattesystem för utveckling i hela landet” kommer även en del förslag som stärker det kommunala självstyret och bidrar till ett attraktivt näringsklimat.

Finanscentrum invigt

bild-1Gårdagens invigning av Finanscentrum i Trångsviken blev en succé. (Jag tror att det får heta Finanscentrum framöver, Finansiellt Resurscentrum blir lite långt och otympligt).

Invigningen lockade fler deltagare än vi vågat hoppas på, från när och fjärran, och de fick höra intressanta inlägg av Lennart Jeansson, ordförande i 6:e AP-fonden och Susanne Olofsson som är VD för två av bolagen.

För min del kändes det fantastiskt bra att få hälsa välkommen och förrätta invigningen. Det är flera års arbete som nu gett frukt. Anledningen att vi började jobba med riskkapital i Trångsviken var att vi gång på gång upptäckte att bristen på ägarkapital och riskkapital hämmade företags möjligheter att starta och utveckls.

De som investerat i Finanscentrum Trångsviken representerar en spännande bredd. Där finns bland annat Eon, ICA, Sveaskog och LRF för att nämna några. Genom den här satsningen visar de sin tilltro till norra Sverige och de gröna näringarna.

Läs reportaget i Östersunds-Posten »

Länstidningen har också en blänkare om invigningen »

Invigning av Finansiellt resurscentrum Trångsviken

Pressmeddelande

I dag måndag 26 oktober invigs Finansiellt resurscentrum i Trångsviken. Det är en mötesplats om och för riskkapital. Syftet är att kunna erbjuda finansieringslösningar till företag, oavsett om företaget är nystartat eller i tillväxtskede.

– Det är en mycket positiv satsning både för Trångsviken och Jämtland, och för landsbygden i norra Sverige i stort. Finansieringsbolagen behöver öka sin närvaro på landsbygden. Vi skapar förutsättningar för mångfald med en helt ny finansiell miljö som saknar motstycke i Sverige, säger Per Åsling.

– Det är logiskt att det här initiativet tas i en entreprenörsbygd som Trångsviken, där företag har lång erfarenhet av att samverka och göra något konkret åt de behov som identifieras. Kapitalet i Finansiellt resurscentrum i Trångsviken kommer att generera investeringar på flera miljarder i Norrland, fortsätter Per Åsling.

De bolag som initialt finns representerade i Trångsviken är Trångsviksbolaget, Mittkapital i Jämtland och Västernorrland, Soft Financing AB och EkoNord Invest AB. Även Tillväxtkassan AB är under bildande.

Mer information
Per Åsling 070-607 70 30

Rapport från Gäddede

Det blev ett bra möte med 20-talet deltagare i Gäddede. Företagare i Frostviken bekräftade behovet av en lokal bank med illustrerande beskrivningar av de problem de möter.

För turistföretagen har kontanthanteringen blivit akut efter nedläggningen av Swedbank-kontoret häromveckan. Plastkort löser inte problemet. För säsongsverksamheter blir korthanteringen en kännbar merkostnad och det uppstår praktiska problem när inte mobiltelefonnätet fungerar.

En annan företagare berättade hur tungrott det blivit med kreditgivning nu när ärendena måste till Stockholm för ställningstagande, och vilken tid det tar.

Utöver att handel och företagsamhet försvåras så minskar också bygdens attraktionskraft när viktiga servicefunktioner försvinner. Mötet påtalade väldigt tydligt att man ser ett behov att starta en ny regional bank. Liksom vid tidigare möten i Hammerdal och Myrviken finns ett starkt engagemang och samtidigt en stark förståelse för att det inte är lätt att starta en ny bank.

Mötets uppfattning var att om en ny bank startar så kommer både företag och hushåll i bygden att byta till den. Om en ny bank ska starta så ligger det närmast till hands att det blir en fristående jämtländsk sparbank – men det faktum att det inte startats någon ny fristående sparbank på över 100 år visar storheten i uppgiften.

Eftersom bankfrågan är så angelägen fortsätter arbetet. Lars Olsson som är VD för Gelab blev av mötet utsedd till representant för bygden i den arbetsgrupp som ska bildas.

Som avslutning fick jag göra studiebesök hos två butiker och ett åkeri i Gäddede och det uppskattade jag verkligen.