C bjuder in tre myndighetschefer

Pressmeddelande 2011-12-28

Centerpartiet bjuder in tre myndighetschefer till Jämtlands län

• Bergmästaren Åsa Persson

Vi bjuder in Åsa Persson för att här på plats se vilken verksamhet utländska bolag bedriver i Storsjöbygden i sökandet efter uran. Det är fullständigt oacceptabelt att provborrningarna fortsätter på grund av att Bergsstaten förlänger tillstånden – särskilt som samtliga kommuner motsätter sig verksamheten. Det är mycket anmärkningsvärt att bolagen dessutom vill utöka provtagningsverksamheten i Oviken.

• Folkhälsoinstitutets generaldirektör Sarah Wamala

Vi vill fråga Sarah Wamala hur generaldirektörens agenda ser ut: Håller ledningen för Folkhälsoinstitutet på att smygflytta verksamhet? Frågan är relevant eftersom generaldirektören själv verkar ha flyttat sin arbetsplats från Östersund och tillåter andra i ledningen att göra detsamma. Detta är i strid med statens ambitioner att förlägga Folkhälsoinstitutet till Östersund.

• Kriminalvårdsstyrelsens nye generaldirektör Nils Öberg

Nils Öberg tillträder 16 januari 2012 och vi ser gärna att hans första besök blir i det tillfälliga häktet i Östersund. Här står rättsäkerheten på spel! Kriminalvårdens ledning måste nu besluta om en långsiktig lösning med en utbyggnad för häkte och platser för omhändertagande i Östersund.

– Dessa tre chefer ansvarar för verksamheter som är viktiga för invånarna och har betydelse för hur länet utvecklas och hur attraktivt länet uppfattas att bo och verka i. Det är angeläget att de har förstahandsinformation om dessa viktiga frågor, säger Per Åsling.

Argument för sänkt tjänstemoms

Replik på debattartikel i ÖP 24 juli av Susanne Pripp och Eva Östling Ollén

Tjänstesektorn är en av de kraftigast växande branscherna i Sverige. Här kommer många av framtidens jobb och nya tjänster att växa fram. Men precis som artikelförfattarna skriver, är de höga kostnaderna en tröskel för företagen att anställa. Med en kraftigt sänkt tjänstemoms skulle många fler ungdomar få möjlighet till anställning. Det skulle också betyda att problemen med den svarta marknaden skulle minska.

Som ordförande i Centerpartiets skattegrupp har jag medverkat att lyfta frågan.I vår rapport prioriteras en sänkning av tjänstemomsen till 12%. Inte minst i vårt län, med den stadigt växande turism – och matupplevelsebranschen, skulle den sänkta momsen skapa många nya jobb. Centerpartiet står också bakom detta krav nu och vi kommer att fortsätta att driva frågan aktivt. Vi har, för att citera Pripp och Östling Ollén, helt enkelt inte råd att låta bli att sänka tjänstemomsen.

Per Åsling

10-10-10 kan skapa tio goda år

Förra mandatperioden gick jag till val på parollen mindre snack och mer verkstad. Det är fortfarande mitt sätt att verka för en positiv utveckling för vårt län. Det gäller i alla sammanhang där jag får vara med och påverka. Men inför nästa mandatperiod vill jag utveckla tanken.

Vi måste sätta mål för att uträtta något. Jag tänker sätta mina mål ännu tydligare och redovisa dem. Tanken väcktes när jag lät riksdagens utredningstjänst se över vilka befolkningsmålsättningar de socialdemokratiska ministärerna satte för vår region under utflyttningsåren på 1960- och 1970-talet och vilken påverkan det fick på livskraften i vårt län.

Min slutsats är att ensidig tro på statlig regionalpolitik och befolkningsmål satta i Stockholm, har varit förödande för lokal initiativkraft och utveckling. För att vända trenden och skapa tio goda år av utveckling för länet måste vi sätta nya, egna mål och använda alla verktyg i verkstaden. I grunden handlar det om att frigöra den enskildes utvecklingskraft och de världsunika regionala förutsättningarna i vårt län. Mitt mål är enkelt att komma ihåg. Det lyder 10-10-10.

Första 10:an står för 10.000 nya invånare i länet till 2020. Det tre viktigaste åtgärdena för att lyckas med detta är:

  • Ett regionalt frihetspaket. Skapa frihet från statlig inkomstskatt, eller frihet från studieskulder, eller extra barnbidrag och flerbarnstillägg
  • för de som flyttar in till regionen.
  • En sammanhållen regional bostadspolitik. Planregler och kreditmöjligheter måste stödja dem som vill investera sitt liv och sina pengar i gles- och landsbygdsboende. Kommunerna måste ta ansvar för att det byggs mer och smartare i centrala lägen i länet.
  • Öppna regionalt immigrationskontor i länet. Regionen måste aktivt arbeta med att målsätta och skapa konkreta program för arbetskraftsinvandring.

Andra 10:an står för 10 000 nya företag i länet till 2020.

  • Det kan ske bland annat genom att skapa regionala energi- och näringslivsfonder baserade på vattenkraftsproduktionen för att öka tillgången till riskvilligt kapital. Målet är att bygga upp en fond till 1,5 miljarder kronor på 10 år.
  • Förenkla hela spektrat av entreprenörsregler generellt och rikta särskilda insatser till företagande drivet av ungdomar, kvinnor och invandrare i vår region.
  • Frigör vårdentreprenörerna genom ett fungerande och verkligt vårdval.

Tredje 10:an står för 10 000 nya jobb i länet till 2020. Men även det fordrar förstås politiska styrmedel.

  • Halvera arbetsgivaravgifterna i hela länet. Skapa branschprogram för kompetensmatchning inom basnäringarna, jord/skog, livsmedel, turism och energiproduktion. Rikta det regionala utbildningssystemet efter dessa.
  • Gör länet till försöksregion för utvidgade satsningar på nya tjänsteföretag. Rut och Rot bör följas av Rit och Råd. Rådgivningstjänster och IT-tjänster är en viktig del av den växande tjänstesektorn.

Min valkampanj kommer att handlar om hur vi ska jobba med 10-10-10 programmet. Jag välkomnar alla intressanta förslag under varje rubrik.
Jag kommer själv att före valet utveckla varje område i ett eget program med konkreta åtgärder för att förverkliga våra mål.

Per Åsling, riksdagskandidat, (C)

Åredalen på gång

aredalen För drygt tre år sedan när jag först lanserade idén om en politikervecka i Åredalen såg jag behovet av att lyfta fram just tillväxtfrågor och entreprenörskap, ett behov som inte direkt minskat med den lågkonjunktur vi befinner oss i. Min målsättning är att både regeringen och oppositionen ska vara representerade på högsta nivå.

Tillväxtdagarna i Åredalen 2010 ser ut att bli precis så bra som jag hoppats.

Läs artikel hos Östersunds-Posten 2009-12-16 »

Se program och nyheter på Tillväxtdagarna i Åredalen 2010 »