Skjut upp skatten för krisande mjölkbönder

För att snabbt lösa den mest akuta krisen föreslår nu Centerpartiet att mjölkbönder ska få skjuta upp betalningen av två månaders skatt och arbetsgivaravgifter i ett år.
– Länets mjölkbönder har ont om pengar för att kunna betala sina räkningar. Det är därför angeläget att ta fram konkreta, snabba lösningar. Detta är ett förslag som underlättar den likviditetskris som vi nu ser bland mjölkbönder, säger riksdagsledamot Per Åsling (C).
Alliansregeringen genomförde en liknande krisinsats med gott resultat i samband med finanskrisen 2009. Eftersom det redan är beprövat kommer detta förslag att snabbt kunna genomföras på nytt.
I den extrema situation som råder nu krävs extraordinära åtgärder för att rädda våra mjölkbönder. Centerpartiet presenterade i går fler förslag på hur Sverige med EU:s hjälp kan förbättra mjölkböndernas ekonomiska situation så snabbt som möjligt. Det handlar bland annat om stödköp av mjölkpulver och smör, samt att skynda på utbetalningar av gårdsstödet
– Men detta är bara kortsiktiga lösningar. Det är oerhört viktigt att Sverige också genomför tydliga långsiktiga reformer för att stärka konkurrenskraften för det svenska lantbruket, säger Per Åsling.
– Det handlar bland annat om att sänka kostnader och förenkla reglerna, så att de inte skapar onödiga extrakostnader för våra lantbrukare, samt att ursprungsmärka mejeriprodukter så att svenska konsumenter kan göra medvetna val, säger Per Åsling.

Mattias sticker ut hakan

ÖP skriver om förslag från mjölkmötet i Trångsviken.

Det kom fram många bra förslag, exempelvis rättvisemärkning, jämtländsk mjölkförpackning, kampanj för den ost som tillverkas i Östersund av mjölken från jämtländska gårdar, solidarisk prishöjning på alla mjölkprodukter (även importerade), samarbeten mellan gårdar och konsumenter, ökad lokal förädling.

Det lyftes också europeiska och globala frågor, som frihandelsavtalet TTIP mellan EU och USA, samt världsmarknadspriset på Fonterras auktion.

Öppet möte om mjölk och bönder

Jag bjuder in till ett möte i Trångsvikens bygdegård söndag 1 februari kl 19. Boka in i kalendern. Mer information och program kommer på tisdag på framtidstro-z.se
Jag vill att vi tillsammans diskuterar hur vi kan höja betalningen för den jämtländska mjölken och ta fram en handlingsplan för hur mjölknäringen ska utvecklas i vårt län.