Förnuftet har segrat

Tin Gumuns i Vikarbyn har drivit en lång kamp mot Skatteverkets krav på att hennes fäbodverksamhet, trots att hon saknar både el och 4G-täckning, ska ha ett digitalt kassaregister.

I dag kom en dom från kammarrätten som ger Tin Gumuns rätt mot Skatteverket. Hon får därmed dispens från regeln om digitalt kassaregister – och hennes kamp är över.

– Förnuftet har segrat till slut. Det traditionella fäbodbruket måste överleva. Det ska uppmuntras, inte motarbetas, säger Per Åsling, skattepolitisk talesperson för Centerpartiet.

När kassaregisterlagen antogs var det uttalat att undantag skulle göras på ett frikostigt sätt. Så har det inte blivit. Bara 5 av 1 800 ansökningar har fått ja.

– Min grundinställning har hela tiden varit att fäbodar med levande fäbodproduktion generellt ska vara undantagna kravet. Det är nog uppenbart för de flesta att det inte är rimligt med krav på digitalt kassaregister i fäbodar utan ström och med dålig eller obefintlig mobiltäckning, säger Per Åsling.

– Tanken med lagstiftningen var aldrig att verksamheter som inte har någon praktisk möjlighet att uppfylla kravet på kassaregister skulle tvingas stänga. Enligt min mening är det ur ett samhällsperspektiv oerhört viktigt att kontrollverksamheten inte får överta och styra vilka näringsverksamheter som får finnas, säger Åsling.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Skjut upp skatten för krisande mjölkbönder

För att snabbt lösa den mest akuta krisen föreslår nu Centerpartiet att mjölkbönder ska få skjuta upp betalningen av två månaders skatt och arbetsgivaravgifter i ett år.
– Länets mjölkbönder har ont om pengar för att kunna betala sina räkningar. Det är därför angeläget att ta fram konkreta, snabba lösningar. Detta är ett förslag som underlättar den likviditetskris som vi nu ser bland mjölkbönder, säger riksdagsledamot Per Åsling (C).
Alliansregeringen genomförde en liknande krisinsats med gott resultat i samband med finanskrisen 2009. Eftersom det redan är beprövat kommer detta förslag att snabbt kunna genomföras på nytt.
I den extrema situation som råder nu krävs extraordinära åtgärder för att rädda våra mjölkbönder. Centerpartiet presenterade i går fler förslag på hur Sverige med EU:s hjälp kan förbättra mjölkböndernas ekonomiska situation så snabbt som möjligt. Det handlar bland annat om stödköp av mjölkpulver och smör, samt att skynda på utbetalningar av gårdsstödet
– Men detta är bara kortsiktiga lösningar. Det är oerhört viktigt att Sverige också genomför tydliga långsiktiga reformer för att stärka konkurrenskraften för det svenska lantbruket, säger Per Åsling.
– Det handlar bland annat om att sänka kostnader och förenkla reglerna, så att de inte skapar onödiga extrakostnader för våra lantbrukare, samt att ursprungsmärka mejeriprodukter så att svenska konsumenter kan göra medvetna val, säger Per Åsling.

Mattias sticker ut hakan

ÖP skriver om förslag från mjölkmötet i Trångsviken.

Det kom fram många bra förslag, exempelvis rättvisemärkning, jämtländsk mjölkförpackning, kampanj för den ost som tillverkas i Östersund av mjölken från jämtländska gårdar, solidarisk prishöjning på alla mjölkprodukter (även importerade), samarbeten mellan gårdar och konsumenter, ökad lokal förädling.

Det lyftes också europeiska och globala frågor, som frihandelsavtalet TTIP mellan EU och USA, samt världsmarknadspriset på Fonterras auktion.