Biogaslänet

Pressmeddelande 2010-02-12

Statssekreterare Jöran Hägglund är i länet bland annat för att medverka vid en biogasträff som han är inbjuden till av Per Åsling, (c).

– Biogas är högintressant och har en särställning bland miljöbränslen, både för att det är miljöeffektivt och för att råvaran är rest- och biprodukter utan alternativ användning. I Jämtlands län kan vi producera biogas för 20.000 miljöbilars årsbehov genom att nyttja all stallgödsel och matkompost som länsborna producerar. Länets bönder har en fantastisk möjlighet att både tjäna pengar och bidra till energiomställningen från fossilt till förnybart – och det är ingen risk att råvaran tar slut, säger Per Åsling.

– Staten avsätter närmare en halv miljard till investeringar i biogasproduktion och biogastankställen. Det är viktigt att vi i länet nyttjar de pengar som ställs till förfogande. Det är också viktigt att undanröja andra hinder för ökad användning av biogas, exempelvis när det gäller efterkonvertering, säger Per Åsling.

– Vi arbetar nu med att ta fram en länsstrategi för biogas. Den inkluderar att kommunerna bör bli föregångare genom att köra kommunala bilar och bussar på biogas, och att det bör byggas minst ett tankställe i varje kommun, säger Per Åsling.

Östersunds-Posten skrev om detta 2010-02-13

Sälj ut Vattenfalls tyska verksamhet

Svenska folket äger via statliga Vattenfall kärnkraftverk i Tyskland. Den tyska verksamheten är också mycket expansiv när det gäller att bygga ut kolkraft. Vattenfalls tyska verksamhet är ett stort finansiellt risktagande, eftersom ägarna av kärnkraft, med all rätt, har det fulla kostnadsansvaret. Detta innebär att en kärnkraftsolycka på tysk mark ska bekostas av svenska skattebetalare.

Jag tycker att det är rätt att kärnkraftsindustrin själv ska stå för sina kostnader. Så kommer det även att bli i Sverige som en följd av årets energiuppgörelse. Den svenska kärnkraften har under alla år varit starkt subventionerad.

Värt att notera är att ledande affärsbanker avråder från investeringar i kärnkraft. Risktagandet är för stort.

Jag har en rak lösning: Sälj ut skiten i Tyskland. Vattenfall måste ha fullt fokus på att bidra till den svenska energiomställningen och satsa på klimatriktiga, gröna energikällor.

Vattenfalls agerande väcker frågan om det är rätt att svenska staten ska vara ensam ägare till Vattenfall. Lösningen i Europa är ofta att staten sålt ut delar av kraftbolagen. Sveriges riksdag och regering måste i första hand ägna sig åt politiskt arbete.

Lyckad centerstämma

I lördags hölls Centerpartiets höststämma.

Inbjudan som talare var Ola Skinnarmo, vilket jag tycker var ett lyckokast. Han lyckades på ett bra och spännande sätt beskriva sina strapatser och resor, bland annat när han som förste svensk skidade de dryga 120 milen upp till Sydpolen som ligger på drygt 2400 meters höjd – världens längsta uppförsbacke… och även sin senaste resa genom Nordostpassagen, där klimatförändringarna gjort att det är öppet hav som aldrig setts tidigare.

På ett skickligt sätt beskrev han hur förändringarna påverkar människor och djur. Det skedde med stort allvar och var ett skrämmande budskap. Ola Skinnarmo är talesman för 2graderskampanjen. Med önskvärd tydlighet argumenterade Ola på ett förståeligt och jordnära sätt för behovet av långtgående klimatöverenskommelser med fokus på förhandlingarna i Köpenhamn. Stärkta gick mötesdeltagarna ut och håvade in drygt 800 namnunderskrifter för 2graderskampanjen.

Vid stämman fastställdes även riksdags- och landstingslistor. Marianne Larm-Svensson som har ett starkt stöd i partiet toppar Centerpartiets tre landstingslistor. Föga oväntat eftersom hon visar gott ledarskap och är drivande i regional- och landstingspolitiken. Det känns hedrande att jag får toppa Centerpartiets riksdagslista, och jag gör det med stor ödmjukhet. Övriga bland topp 4 på riksdagslistan är Carina Asplund, Håkan Larsson och Hanna Wagenius.

Summering av en vecka i Almedalen

Åter hemma efter en intensiv vecka i Almedalen. Det har varit inspirerande och intressant. Många värdefulla möten med människor. Utöver alla spontana möten har jag aktivt deltagit i drygt 35 organiserade möten och seminarier.

Ett av dem var ett seminarium som Almi ordnade med anledning av att bolaget nu gett sig in i riskkapitalbranschen. Mitt anslag är att det är nödvändigt att offentliga organ går in när marknaden inte fungerar. Lånefinansiering och riskkapitalmarknaden fungerar inte på ett tillfredsställande sätt i dag. Det är angeläget att offentliga aktörer kan kompensera marknadsbrister. Det är oerhört angeläget att Almi har ett kundfokus i sitt engagemang, och det måste innebära att man utgår från det lilla företagets behov.

Ett tema som kom att prägla den politiska diskussionen i Almedalen var klimat- och miljöfrågor. Den stora politiska nyheten var när Maud Olofsson deklarerade att regeringen ska avsätta en del av inkomsterna från koldioxidskatten till offensiv satsning på miljötekniklån. I den förändring som följer på klimatkris, konjunkturnedgång och en icke-fungerande kapitalmarknad kommer satsningar på modern, miljöriktig teknik att vara en framgångsfaktor. Därför är det angeläget att det sker en ordentlig satsning på det området i Sverige. Vi värnar miljön, kan exportera vår kunskap till andra länder och på så sätt skapa tillväxt och utveckling.

Min gamla idé (inspirerad av Almedalen) att starta ett Åredalen vintertid kommer nu att förverkligas genom att Sparbankerna går in som huvudarrangör för det som kallas Tillväxtdagar i Åre. Tanken är att evenemanget ska bli årligt återkommande. Tidpunkten är planerad i samarbete med näringslivet i Åre för att på bästa sätt nyttja faciliteterna. Vi utgår från att Åre visar upp sig i sin bästa vinterskrud och att det, mellan viktiga samtal, blir tillfälle till skön skidåkning. Inbjudas kommer företagarorganisationer, fackliga organisationer, intressegrupperingar och politiska partier. Jag utgår från att både regering och opposition kommer att vara representerade. Tanken är att skapa en arena för diskussion och fokusering på entreprenörskap, företagande och lokal utveckling – med ett mikroekonomiskt perspektiv. Mottagandet har varit väldigt positivt och jag ser fram emot att den här arenan skapas för första gången 18-20 mars 2010.

Det är angeläget att i den politiska diskussionen lyfta entreprenörskapets och företagandets roll för att skapa utveckling och tillväxt. Det svenska välståndet bygger på ett väl fungerande näringsliv. Nya företag och växande företag är nödvändiga för att de ekonomiska resurserna för vård, skola och omsorg ska kunna öka. Det förbises allt för ofta i den förenklade politiska debatten.

Efter intensiva och arbetsamma dagar i Almedalen är det skönt att vara hemma i Åse. Men det blir ett kort stopp för nu drar vi vidare till visfestivalen i Skule där jag får äran att dela ut ett stipendium.