OS i Jämtlands län och Norge

Pressmeddelande 2014-11-19

Nu ökar möjligheterna för ett OS i Jämtland tillsammans med Norge

Att Internationella Olympiska Kommittén beslutat att ett OS nu får genomföras i samverkan mellan flera länder gläder en riksdagsledamot med sex riksdagsmotioner om OS på sitt samvete, säger Per Åsling (C)

Det är nu läge att Norska och Svenska Olympiska Kommittéerna sätter sig ner och diskuterar hur de förändrade regler påverkar förutsättningarna för göra en gemensam OS-ansökan, uppmanar Per Åsling (C) som själv också kommer ta personliga kontakter med SOK-ledamöterna

Jämtland och Trondheim innehar redan idag både goda förutsättningar i anläggningar, stora delar av infrastrukturen och kanske framförallt – vi har faktiskt vinter här. Jag ser goda förutsättningar för en bra ansökan, säger Per Åsling (C)

Det är viktigt att Svenska Olympiska kommittén nu agerar snabbt, avslutar Per Åsling (C)

Läs Pelles senaste OS-motion via riksdagen

Stortinget måste stå fast vid sitt beslut om Meråkerbanan

Pressmeddelande 2014-04-29

– Jag kräver att norska Stortinget står fast vid sitt beslut att satsa på Meråkerbanan!

I samband med att norska Stortinget tog sin nationella transportplan för tiden 2014-2023 blev det klart att pengar avsattes för att Meråkerbanan mellan Stjördal och Storlien skulle elektrifieras.

– Under ett möte i Tröndelag med Stortingets transport- och kommunikationskommitté lyckades jag inte få några bekräftelser eller löften kring Meråkerbanan och elektrifieringen, trots att beslut redan finns, säger Per Åsling.

– Det är inte acceptabelt att nu slira på löftena. Jag kräver raka och tydliga besked från Stortinget och Norges regering, säger Per Åsling.

– Från båda sidor gränsen har vi jobbat i tiotals år med frågan och fick till slut in elektrifieringen av Meråkerbanan i budget och i planerna. Nu måste vi genomföra ännu en kraftansträngning från politiska partier, näringsliv, kommuner och landsting. Det här en avgörande satsning för vår regions framtid, kommenterar Per Åsling.

Besök i Stora Helvetet

I samband med ett besök i Storlien passade jag på att besiktiga banvallen mellan Storlien och norska gränsen, den del som rallarna döpte till ”Stora Helvetet”. Det är här som banvallen har rört sig, vilket lett till att Trafikverket har stängt av all tågrafik över gränsen.

Jag har sedan trafiken stoppades haft flera kontakter med Trafikverkets ledning, däribland generaldirektör Gunnar Malm. Det är viktigt att åtgärder nu vidtas för att få igång trafiken, även om det innebär nybyggnation, vilket i så fall måste prioriteras skyndsamt i den nationella transportplanen.

Att få igång trafiken är extra angeläget eftersom norska Stortinget har beslutat att rusta upp och elektrifiera Meråkerbanan från Stjørdal till riksgränsen. Det är ett stort och värdefullt framsteg för både Tröndelag och Jämtlands län.

banvallen

Banvallen cirka 150 meter från svensk-norska gränsen. Det syns tydligt hur vallen består av stensättning. Den är drygt 25 meter hög. Längden är cirka 150-180 meter.

stoppskylt

Stoppskylt uppsatt på respektive sida av järnvägsbanken över Stora Helvetet.

skylt
Riksgränsen mellan Norge och Sverige

e14
Utsikt mot E14 som skymtar mellan träden.

elstolpe
Sista elstolpen på svensk sida, cirka 600 meter från gränsen.

Tågtrafiken måste komma igång snarast

Pressmeddelande 2013-11-29

Tågtrafiken mellan Östersund och Trondheim har stoppats på grund av att banvallen mellan Storlien och riksgränsen är instabil.
– Jag förutsätter att Trafikverket omedelbart åtgärdar banvallen så att tågtrafiken kan komma igång. Det ligger i deras uppdrag. Jag har också i kontakt med Trafikverkets ledning påtalat behovet av högsta prioritet, säger Per Åsling, och fortsätter:
– Tyvärr händer det att väg-och banvallar spolas bort. Det finns flera exempel under senare år, bland annat E6:an längs västkusten. Där åtgärdades skadan snabbt. Samma sak måste ske i Storlien.
Att banvallen väster om Storlien är en svag sträcka har varit känt länge. Behovet av förstärkning har aktualiserats sedan norska Stortinget i juni beslutat att grundförstärka och elektrifiera Meråkerbanan.
Trafikverkets generaldirektör, Gunnar Malm, besökte länet i november på Centerpartiets inbjudan.
– I samtalen med Gunnar Malm påtalade jag behovet av att Trafikverket i den kommande planeringen investerar i bandelen Storlien-norska gränsen. Det är den del på svenska sträckan mellan Östersund och Trondheim som inte håller tillräcklig standard. Nu måste den investeringen få hög prioritet för att undvika fler akuta stopp och möta de investeringar som görs på norska sidan, säger Per Åsling.