Grattis och tack!

Niclas Höglund, med rötter i Siljeåsen, berättar om Centerpartiets arbete att återfå affären i Lidsjöberg och postutdelningen till byarna Härbergsdagen, Blomhöjden, Trångmon och Sjoutnäset. http://affarsnyttnorr.se/nyheter.php?id=3505

Det uppmärksammas även av Marcus Persson på ÖP.
www.op.se/opinion/ledare/valkommen-tillbaka-till-harbergsdalen

Det gläder mig att vi tillsammans bevisat att lokalt engagemang och politik gör skillnad. Tillsammans kan vi värna servicen i landsbygd.

C fick rätt – bybor får hem sina postlådor igen

Centerpartiet fick rätt mot PostNord – bybor får hem sina postlådor igen

– Det är orimligt att människor ska ha fyra mil till brevlådan. Därför anmälde vi PostNord till Post- och Telestyrelsen, som nu granskat ärendet och gett oss rätt, säger Per Åsling.

Sommaren 2014 flyttade PostNord ett antal brevlådor i Lidsjöbergsområdet till nya samlingsplatser. Det innebär att vissa mottagare fick 38 kilometer till sin postlåda, enkel resa. Totalt berörs 12 hushåll och 4 företag i byarna Nyhem, Inviken, Sjoutnäset, Blomhöjden, Trångmon och Härbergsdalen.

Centerpartiet engagerade sig i frågan och Eva Hellstrand, (C), begärde en granskning som nu är klar. I ett brev till Postnord skriver PTS, Post- och Telestyrelsen att:
”PTS bedömer att den utdelningen som PostNord idag tillhandahåller i det aktuella området inte är förenligt med de krav som följer av att PostNord är utsedd tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten.”

– Beskedet är principiellt viktigt för alla som bor i länet, och för alla som bor på landsbygd. Utlåtandet kan vara vägledande i de fall liknande problem uppstår på andra orter, säger Per Åsling.

PostNord har i sitt svar till PTS lovat att avståndet till postlådorna ska återställas som det var före ändringen 2014, senast 1 september i år.

– Vi kommer att hålla ett vakande öga på PostNord både när det gäller det här fallet och i andra, så att det inte uppstår försämringar som strider mot svensk lagstiftning, säger Per Åsling.

Skattekontorsflytten ska stoppas permanent

Centerpartiet har informerats om att nedläggningen av Skatteverkets kontor på nio orter tillfälligt stoppas. Per Åsling, ordförande i skatteutskottet, har varit skarpt kritisk till de tidigare planerna och Centerpartiet tog därför initiativ till en aktuell debatt i riksdagen.

– Det visar hur viktigt det är att vi via aktivt oppositionsarbete lyckats tvinga Skatteverket och regeringen att bromsa flyttcirkusen. Vår inställning är att flytten ska stoppas permanent. Vi kommer vara som iglar på myndigheter och regeringen, säger Per Åsling.

Regeringen har så här långt aviserat att Statskontoret fått i uppdrag att titta på myndigheternas lokalisering. Per Åsling – som varit med och skrivit brev till statsminister Stefan Löfven i ärendet – menar att ett uppdrag inte räcker.

Regleringsbreven bör skrivas om.

– Man får inte ha ett uppdrag till Statskontoret som förevändning att inte vidta några åtgärder. Nu har Skatteverket gett regeringen extra arbetstid och därför kan man kräva mer än bara ett uppdrag, säger Per Åsling.

– Ett uppdrag till Statskontoret är i min värld lite för svagt. Jag tycker Stefan Löfven ska se till att skriva om regleringsbreven omgående och stoppa centraliseringen. Det går att göra med kort varsel, säger Per Åsling.

Berörda skattekontor finns på följande orter:
Enköping
Hudiksvall
Ludvika
Lycksele
Mariestad
Simrishamn
Vetlanda
Värnamo
Ängelholm

Service är en nyckel till de nya jobben

Grunden för att vi ska kunna bo, leva och verka i hela Jämtlands län och i hela landet är att det finns jobb. Därför är en politik som gynnar jobbskapandet i växande företag nödvändig. I vårt län växer nio av tio nya jobb fram i små och nya företag. Om jobben ska bli fler måste vi underlätta för de som skapar jobben, alltså de företagsamma människorna.

Allt detta kan framstå som enkelt och logiskt. Likväl är vi alltför få som i kommuner, regioner och i riksdagen driver en sådan politik. För oss som centerpartister är det självklart att landsbygden ska ha en fungerande ekonomi, stå på egna ben, och inte vara beroende av staten.

Många upplever att grundläggande samhällsfunktioner blivit allt glesare. En grundläggande service på rimligt avstånd från där man bor och verkar är en förutsättning för att en ort ska överleva på längre sikt.

Vi vill därför införa en servicegaranti som innebär rätt till en grundläggande offentlig service i hela landet. Det innebär konkret en lägsta nivå – ett golv – på tillgången till samhällstjänster och service som vi som medborgare i Sverige har rätt till, oavsett var i landet man bor.

Viktiga delar i en grundläggande service i hela landet är fortsatta bredbandssatsningar, rätt till postservice, tillgång till försäkringskassa, arbetsförmedling och närvarande polis, uppföljning av mobiltelefonioperatörernas utfästelser om täckning etcetera.

Offentliga aktörer, exempelvis Posten, agerar på ett oacceptabelt sätt genom neddragning av service. Därför har Centerpartiet i Jämtlands län sett till att PTS, Post- och Telestyrelsen som är den statliga myndighet som kontrollerar Posten, ser över Postens neddragningar i Härbärgsdalen. Vi såg också till att den statliga serviceutredaren Catharina Håkansson Boman gjorde en resa till Kallsedet och på plats fick information om de utmaningar som invånarna ställs inför. Vi vill uppmuntra nya moderna servicelösningar där samordning av olika funktioner kan ske. Vi hoppas att Lidsjöberg kan bli ett pilotprojekt som bildar modell för övriga landet. Tack vare att PTS och länsstyrelsen nu granskar Härbärgsdalen räknar vi med att postlådorna kommer till användning igen.

Självklart är också den kommersiella servicen, affären, bankomaten och bilverkstaden, en viktig förutsättning för landsbygdens och hela landets tillväxt. Få av oss är beredda att bo och driva företag på en plats där det är ett stort och tidskrävande projekt att tanka bilen eller att köpa några liter mjölk.

Den politik vi fört, exempelvis i det kommande Landsbygdsprogrammet, ger möjlighet för fler lanthandlare, fler tankstationer och apotek och andra kommersiella nyckelfunktioner att finns kvar, utvecklas och nyetableras i hela landet. Denna satsning måste fortsätta!

Per Åsling, riksdagsledamot C
Eva Hellstrand, gruppledare landstinget C