Landsbygdsutveckling värd namnet!

.

Vi arbetar för likvärdig service och mer pengar i plånboken för människor på landsbygden.

Centerpartiet vill:

• införa ett landsbygdsavdrag där man som medlem i samfällighetsföreningar på landsbygd ska kunna göra avdrag med 50 procent på avgifter upp till max 6000 kronor. Satsningen är på 2 miljarder kronor under nästa mandatperiod.

• att värden från naturresurser ska stanna där de skapas. Inför vattenkraftsåterbäring genom att fastighetsskatten för elproducerande fastigheter regionaliseras.

• öka och fördela infrastrukturanslagen mer rättvist i hela landet. Vi vill också förstärka underhållet av enskilda vägar med 300 miljoner, och stoppa Trafikverkets överföring av kostnader på enskilda för vägunderhåll och snöröjning.

• stoppa planerna på en kilometerskatt som gör det dyrare att bo och driva företag på landsbygden

Grattis och tack!

Niclas Höglund, med rötter i Siljeåsen, berättar om Centerpartiets arbete att återfå affären i Lidsjöberg och postutdelningen till byarna Härbergsdagen, Blomhöjden, Trångmon och Sjoutnäset. http://affarsnyttnorr.se/nyheter.php?id=3505

Det uppmärksammas även av Marcus Persson på ÖP.
www.op.se/opinion/ledare/valkommen-tillbaka-till-harbergsdalen

Det gläder mig att vi tillsammans bevisat att lokalt engagemang och politik gör skillnad. Tillsammans kan vi värna servicen i landsbygd.

C fick rätt – bybor får hem sina postlådor igen

Centerpartiet fick rätt mot PostNord – bybor får hem sina postlådor igen

– Det är orimligt att människor ska ha fyra mil till brevlådan. Därför anmälde vi PostNord till Post- och Telestyrelsen, som nu granskat ärendet och gett oss rätt, säger Per Åsling.

Sommaren 2014 flyttade PostNord ett antal brevlådor i Lidsjöbergsområdet till nya samlingsplatser. Det innebär att vissa mottagare fick 38 kilometer till sin postlåda, enkel resa. Totalt berörs 12 hushåll och 4 företag i byarna Nyhem, Inviken, Sjoutnäset, Blomhöjden, Trångmon och Härbergsdalen.

Centerpartiet engagerade sig i frågan och Eva Hellstrand, (C), begärde en granskning som nu är klar. I ett brev till Postnord skriver PTS, Post- och Telestyrelsen att:
”PTS bedömer att den utdelningen som PostNord idag tillhandahåller i det aktuella området inte är förenligt med de krav som följer av att PostNord är utsedd tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten.”

– Beskedet är principiellt viktigt för alla som bor i länet, och för alla som bor på landsbygd. Utlåtandet kan vara vägledande i de fall liknande problem uppstår på andra orter, säger Per Åsling.

PostNord har i sitt svar till PTS lovat att avståndet till postlådorna ska återställas som det var före ändringen 2014, senast 1 september i år.

– Vi kommer att hålla ett vakande öga på PostNord både när det gäller det här fallet och i andra, så att det inte uppstår försämringar som strider mot svensk lagstiftning, säger Per Åsling.

Skattekontorsflytten ska stoppas permanent

Centerpartiet har informerats om att nedläggningen av Skatteverkets kontor på nio orter tillfälligt stoppas. Per Åsling, ordförande i skatteutskottet, har varit skarpt kritisk till de tidigare planerna och Centerpartiet tog därför initiativ till en aktuell debatt i riksdagen.

– Det visar hur viktigt det är att vi via aktivt oppositionsarbete lyckats tvinga Skatteverket och regeringen att bromsa flyttcirkusen. Vår inställning är att flytten ska stoppas permanent. Vi kommer vara som iglar på myndigheter och regeringen, säger Per Åsling.

Regeringen har så här långt aviserat att Statskontoret fått i uppdrag att titta på myndigheternas lokalisering. Per Åsling – som varit med och skrivit brev till statsminister Stefan Löfven i ärendet – menar att ett uppdrag inte räcker.

Regleringsbreven bör skrivas om.

– Man får inte ha ett uppdrag till Statskontoret som förevändning att inte vidta några åtgärder. Nu har Skatteverket gett regeringen extra arbetstid och därför kan man kräva mer än bara ett uppdrag, säger Per Åsling.

– Ett uppdrag till Statskontoret är i min värld lite för svagt. Jag tycker Stefan Löfven ska se till att skriva om regleringsbreven omgående och stoppa centraliseringen. Det går att göra med kort varsel, säger Per Åsling.

Berörda skattekontor finns på följande orter:
Enköping
Hudiksvall
Ludvika
Lycksele
Mariestad
Simrishamn
Vetlanda
Värnamo
Ängelholm