Påverka idéprogrammet!

Just nu pågår remissbehandlingen av Centerpartiets nya idéprogram. Det har blivit stort fokus på programförslaget som kommer från en arbetsgrupp, vilket i sig är positivt. Till skillnad mot när moderater och socialdemokrater tidigare presenterade sina nya idéprogram så har det nu både internt och i övriga samhället uppstått en livlig diskussion.

Jag vill vara tydlig och påpeka att det är en process som pågår. Det är varken dramatiskt eller farligt att tycka olika. Målet med processen är, när den avslutas i samband med en extrastämma 22-24 mars, att vi gemensamt i Centerpartiet ska ha fastställt ett grönt idéprogram som bär för framtiden, som engagerar, samtidigt som det utgår från Centerpartiets traditionella grundvärden.

Hittills har fokuseringen kring några enskilda delar i programmet varit olycklig, men samtidigt förståelig. Förslagen upplevs provokativa och utryckta ur sitt sammanhang svårförståeliga. Dessa måste avfärdas och det finns även behov av förtydliganden inom olika områden.

För att skapa tillväxt och utveckling i hela landet finns det delar som jag gärna vill lyfta fram som nydanande, radikala och möjlighetsinriktade. Jag citerar:

”Centerpartiet vill se en rättighetslagstiftning, ett tydligt samhällskontrakt. Alla människors lika värde måste avspeglas i vad människor kan förvänta sig av det samhälle de lever i. Därför är det viktigt att på politisk väg slå fast vad det innebär att vara medborgare. Medborgarnas rättigheter måste framgå i lag så att de kan försvaras.

Demokratiska rättigheter och ett grundläggande socialt och ekonomiskt skyddsnät är viktiga delar av ett tydligt samhällskontrakt. Centerpartiet anser också att det är viktigt att garantera människors rätt till fysisk, intellektuell och digital infrastruktur.

För att ett samhälle ska fungera och vara attraktivt för både boende, företag och besökare krävs en fungerande samhällsservice. Det är därför viktigt att det offentliga samhället tar ett ansvar för grundläggande service i hela landet.”

”Centerpartiet anser att alla ska kunna välja att bo, leva och förverkliga sina drömmar hur och var man vill. Olika delar av landet har olika förutsättningar och utmaningar. Detta gäller såväl städer som landsbygd. Samtidigt måste också den rättighetslagstiftning och det samhällskontrakt som Centerpartiet eftersträvar erbjuda en grund för möjligheten till livskraft i alla delar av Sverige. Tillgång till olika former av infrastruktur spelar en avgörande roll för att hela landet ska ha goda förutsättningar att utvecklas.

Makten ska ligga så nära människan som möjligt. Med decentralisering som verktyg vill Centerpartiet ge varje människa och varje del av landet makt att ta itu med de egna utmaningarna. En utveckling i federal riktning med omfördelning av makt till regional och lokal nivå är viktig för att varje del av landet ska kunna utvecklas. Genom decentraliserad lagstiftnings- och beskattningsrätt får varje del av Sverige redskap för att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Det är också viktigt att motverka överdriven byråkrati och regelverk som motverkar entreprenörskap och utveckling.”

Dessa förslag är både ideologiskt och konstitutionellt intressanta eftersom de skulle innebära att det i svensk lagstiftning slås fast att människor ska ha samma möjligheter att bo och verka i hela landet.

Bra grundförutsättningar för landsbygdsutveckling genom att skapa nya politiska verktyg för regionala och lokala Sverige. Skattebaser att omvandla till regionala kan vara skogs- och företagsbeskattning men också nya som skatt på mineralbrytning och energiproduktion som exempelvis vattenkraft. Dessutom möjliggör det skapande av nya ekonomiska förutsättningar runt om i bygderna.

Jag håller med Lena Mellin på Aftonbladet när hon säger att det är ”pigga idéer /…/ som större regional frihet att ta ut skatt och stifta lagar”.

Socialdemokraternas slag mot småortssverige

Som centerpartist gläds jag åt Leif Pagrotskys besked (DN 30/11) om att han som utredare av en framtida socialdemokratisk skattepolitik sannolikt inte kommer att föreslå några återställare av Alliansens politik.

Att socialdemokraterna saknar politisk styrfart och byter fot i fråga efter fråga kan vara lätt att le åt som alliansföreträdare. Men i grunden är (S)-krisen negativ för svensk samhällsdebatt. Diskussionen om vilken färdriktning Sverige ska ta blir lidande när de politiska skiljelinjerna blir otydliga, både för väljare som politiker.

Socialdemokraternas budgetmotion för 2012 är en diger lunta fylld av förslag som skulle finansieras med ett batteri av skattehöjningar. Där skrivs bland annat att ”Regeringens.. ekonomiska politik baserad på stora skattesänkningar har nått vägs ände”.

Pagrotskys lappkast i skattefrågan väcker därför ett antal frågor. Vad tycker (S) om jobbskatteavdragen? Hur ska de finansiera sina ambitioner utan en egen skattepolitik? Och hur länge gäller partiets senaste giv i skattepolitiken?

Allt mer tyder nu på att Socialdemokraterna har tappat kontakten med verkligheten i de delar av landet som ligger bortom Stockholms tullar. (S) föreslår i årets budgetmotion en kilometerskatt på vägtransporter som ska finansiera en miljardrullning till Stockholms tunnelbana. Att bygga ut tunnelbanan må vara lovvärt. Men det är en klassisk socialdemokratisk avfolkningspolitik att lägga kostnaderna på landsbygds- och småortssverige för att finansiera satsningar i storstäder.

Tommy Waidelich, socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, är svaret skyldig varför (S) vill lägga en kostnad på fyra miljarder per år på dem som bor utanför storstäderna.

De allra flesta svenskar bor väldigt långt från en tunnelbanestation och är beroende på ett eller annat sätt av fungerande och kostnadseffektiva vägtransporter. Socialdemokraterna har i sin budget sytt ihop ett effektivt paket för att utarma landsbygden. Centerpartiet verkar istället för att vi ska ha både levande byar och orter i hela landet – utan att det ena sker på de andras bekostnad.

Per Åsling (C)
Riksdagsledamot från Jämtlands län
Ekonomisk-politisk talesperson

Backes nya mack

pelletankJag hade den stora förmånen att få medverka vid invigningen av Backes nya mack. Vilken höjdardag det var! Fantastiskt roligt att se detta konkreta resultat av deras arbete. Drygt 100 personer bevistade invigningen, och glädjen i bygden var påtaglig. Jag passade självklart på att tanka bilen (bild från Hela Sverige ska leva).

Macken ägs av lokala bolaget Fjällsjö Petroleum, som i sin tur ägs av den lokala utvecklingsorganisationen Fjällsjö Framtid. Föreningen har många aktiva medlemmar och en stark vilja att utveckla Backe och Fjällsjö.

Nu skriver Backe ett nytt kapitel. Tillgången till fordonsbränsle i Backe är avgörande för ortens framtida utveckling. Att det lokala engagemanget har resulterat i en egen tanklösning är bara början. Jag tror att engagemanget bär mycket längre än så. Jag tror att det är starten för en ny tid och en ny utveckling i Backe.

För länet och för svensk landsbygd kan det som skett i Backe vara ett inspirerande exempel.

Tack vare Britt-Marie och de andra målmedvetna, kraftfulla ledarna kommer det att hända fler saker som gör skillnad, och jag vill ge dem alla en klapp på axeln och ett varmt handslag.

Läs mer om invigningen och se bilder hos Hela Sverige ska leva »