Styrgrupp bildades i länet

Pressmeddelande 2008-12-01

– I höstas när jag besökte Värmland och såg deras koncept By-Macken såg jag även potentialen för vår jämtländska landsbygd, säger Per Åsling riksdagsledamot (c).

Nu är första steget taget för att säkra försörjningen av drivmedel på landsbygden. Kvällens möte i Trångsvikens bygdegård, besökt av ett 50-tal deltagare, samlade både företagare, kommunrepresentanter, länsstyrelse, riksdagsledamöter och lanthandlare. Efter en inspirerande genomgång av Owe Nordling, eldsjäl bakom konceptet By-Macken i Värmland, tillsattes en styrgrupp som skall leda det fortsatta arbetet. Gruppen kommer i länet genomföra en enkät där behoven hos de som driver mackar och tankställen runt om i länet konkretiseras. Modellen kommer från Värmland där den ekonomiska föreningen By-Macken bildats. Owe Nordling talade inspirerande om det lyckade arbetet där och lyfta fram exempelvis kommunernas ökade kostnader vid eneventuell stängning av tankställen.

– Att säkra drivmedelsförsörjningen på landsbygden kan vi bara göra tillsammans, det lägger grunden för utveckling och tillväxt i hela jämtland. Ingen bensin inga boende och därmed inga företag och skattepengar till välfärden, säger Per Åsling riksdagsledamot (c)

– Vi behöver jobba tillsammans för att säkra serviceställen runtom i länet. Vi börjar med leveranserna av drivmedel eftersom det utgör grunden för att kunna bygga vidare och få en mer levande landsbygd i länet, säger Gunnar Sandberg riksdagsledamot (s)

Den utsedda styrgruppen består av:
Sigvard Birgersson, Birgersson Bensin, Tulleråsen/Kaxås
Bo Liif, Ica Liifs, KyrkTåsjö
Maria Söderberg, Krokoms kommun
Else-Marie Norin, länsstyrelsen
Bosse Andersson, Hela Sverige skall leva – Jämtlands län
Gunnar Granholm, Föreningen Lanthandelns Främjande

Trångsviksbolaget initierar biogasbolag

Intresset för biogas är stort i Jämtlands län. Det hålls möten och arrangeras seminarium i frågan; vilket förstås är utomordentligt! Men sanningen är att vi biogasentusiaster riskerar att bli ifrånsprungna, det räcker inte att vi ägnar oss åt planering. Nu måste vi gå från ord till handling!

EU har nämligen fattat beslut om att stimulera omställning till förnyelsebara energikällor. Detta innebär i praktiken att man de närmaste åren kommer ställa ekonomiska medel till förfogande. Men för att vi i Jämtlands län ska få ta del av dessa medel måste vi ta ett samlat grepp om hur biogasmarknaden ska utvecklas. Annars finns en överhängande risk att vi står kvar på perrongen när (biogas)tåget med EU-medel avgår.

I dag ligger för mycket fokus på produktion av biogas. Men för att verkligen göra biogas stort som drivmedel måste även marknaden utvecklas och uppnå lönsamhet. Därför tar Trångsviksbolaget initiativ till ett nytt bolag som ska utveckla biogasmarknaden, bland annat genom att initiera transporter och tankställen i länet.

Hittills har det saknats någon som tar helhetsansvaret för biogasutbyggnaden i länet. Genom att bilda detta bolag går Trångsviksbolaget från ord till handling och tar första steget till att skapa en fungerande och lönsam lokal marknad för biogas.

Länstidningen har en artikel om detta här
… och här har Mittnytt en notis.

Vi bygger samhällsservice efter nya ritningar

Vi vill bygga utvecklingen i Trångsviken på en hållfast grund. Byns 700 invånare och närmare hundra företag behöver säker tillgång till samhällsservice för att leva väl. Därför har vi tagit initiativet till diskussioner med ett flertal tongivande aktörer. Post- och Telestyrelsen är en av dem.

Konstruktivitet är ledord i de samtal som förs. Vi vill hitta nya vägar att ge Trångsviken det som behövs för att skapa goda livsbetingelser för bygdens människor och deras verksamheter på lång sikt. Vi är inte främmande för att vända på stenarna, det har vi gjort förr och det har gett resultat.

Redan i början av 1980-talet förstod vi att inga andra än vi själva kommer att ta ansvaret för den bygd vi lever i. Trångsviken stod då på flera sätt inför ett existentiellt vägskäl där dystra framtidsprognoser skymtade vid ena avfarten.

Vi valde den andra vägen, att med samlad styrka och väl förankrat engagemang sluta samman i en gemensam strävan att rusta upp samhället. Generera inflyttning, få fler barn till skolan, skapa fler företag och förbättra förutsättningarna för ett växande näringsliv och för alla som lever och verkar i Trångsviken. Bygdegården uppfördes. Trångsviksbolaget bildades.

År 2008 står vi inför ett nytt vägskäl, precis som många andra orter på landsbygden. På ena vägskylten står det avvecklad service. På den andra står det utvecklad service.

För oss är valet självklart.

I Trångsviken ska det finnas tillgång till banktjänster och post. Men det finns inget som säger att postbilen behöver vara gul. Bilen levererar tidningar och brev lika bra om den är blå och tillhör en lokal taxiföretagare.
Bygdegården, som redan är väl etablerad i sin roll som servicecentral, kan även sköta kompletterande funktioner.

Nu vill vi fundera på olika lösningar för att hitta det som fungerar bäst i förhållande till en ny tids villkor. Det görs bäst i en kreativ
dialog med andra.

Swedbank, som kallar sig landsbygdens bank, har historia att leva upp till. Rötterna förgrenar sig nämligen via Föreningsbanken till den jordbrukskasserörelse som generationer före oss här i Trångsviken, var med och byggde upp på 1920-talet.

Vi påminner bankerna om den historien, men också oss själva. Vi ska åtminstone hålla den finansiella servicen på samma nivå som våra förfäder gjorde, därför att det nu liksom då är en nödvändighet för att företagsamheten ska kunna växa.

Bygden behöver också transporter – taxi färdtjänst och skolskjuts. Kan det samordnas med andra serviceåtaganden, då stärker det alla parter inklusive den entreprenör som utför jobbet. Bygden behöver butiken och kan Ica-affären erbjuda mer än mat, så skapar det långsiktighet både för handlaren och de som handlar.

Vi vill tänka nytt och optimistiskt då vi tänker på framtiden.

Konstruktivitet och kreativitet i samverkan med andra- både företag, myndigheter och organisationer – gör att vi kan skapa en servicestruktur som håller.

Receptet för långsiktighet vilar i att servicen sedan utförs av de entreprenörer som har och fortsatt vill ha lokal kunskap och förankring.

Ett av Trångsviksbolagets viktigaste uppgifter just nu är att förhandla oss till bra servicelösningar. Det är en förutsättning för att utvecklingen, inflyttningen och tillväxten i Trångsviken ska byggas på en hållfast grund.

Per Åsling
Ordförande Trångsviksbolaget

Artikeln publicerades i Östersunds-Posten 2008-08-09.