Nej till uranbrytning en självklarhet!

Jag vill inte ha kärnkraft. Jag säger nej till uranbrytning. Det är självklara utgångspunkter för varje centerpartist. Centerpartiets linje är och har under hela mitt politiska liv varit mycket tydlig. När vi givits chansen att påverka energipolitiken har det alltid varit med en hållbar energiomställning för ögonen.

Vi har sedan 1970-talet väckt opinion mot och kämpat mot uranbrytning i Storsjöbygden och på andra platser i landet. Vi har med hjälp av det kommunala vetot förhindrat uranbrytning i Skaraborg. Vi har i alla sammanhang arbetat mot kärnkraft och uranbrytning.

I Alliansregeringen har Centerpartiet efter samma linje medvetet arbetat för ökade satsningar på förnybar energi. Vårens uppgörelse om energi- och klimatpolitiken är ett historiskt genombrott. För första gången satsas det nu rejält på förnybara energikällor. Och vi har sannerligen inte ändrat uppfattning om vare sig kärnkraft eller uranbrytning på vägen dit.

För att ytterligare stärka det lokala inflytande beslutade Centerpartiets partistämma i maj i år att partiet ska arbeta för en översyn av minerallagen så att kommunernas inflytande blir starkt redan i prospekterings- och provborrningsskedet.

Kärnkraften är ingen långsiktigt hållbar energikälla. Energikällor som inte är långsiktigt hållbara ska fasas ut. Den överenskommelse som Allians för Sverige har gjort om energipolitiken innebär att vi kraftigt ökar resurserna till den förnybara energin. Vårt beroende av kärnkraft kan därmed minska. Och för oss i Jämtlands län innebär detta en utvecklingsmöjlighet, tillexempel i satsningarna på vindkraft och bioenergi.

Äntligen ser alltså vi som har kämpat för grön energi i över 30 år att det händer något. Det är förstås välkommet att Socialdemokraterna nu säger att de vill göra ä n n u mer. Men varför gjorde de inte det under sina år i regeringsställning? Det är Centerpartiets och Alliansens energipolitik som har banat väg för den utveckling vi nu står inför, inte socialdemokraternas energipolitik. Eller rättare sagt icke-energipolitik.

Vi som varit engagerade i energifrågan några år känner ju igen socialdemokraternas sätt att behandla energipolitiken som en valtaktisk fråga utan reellt innehåll. När vi folkomröstade 1980 taktiserade man sönder alternativen. I regeringsställning förhalade man i decennier satsningarna på alternativ energi. Och med parlamentariskt stöd från de nya allianskamraterna i v och mp så misslyckades man kapitalt så sent som under förra mandatperioden att lägga grunden för den historiska energiomställning som vårt land och vår miljö behöver.

Energiuppgörelsen i regeringen innebär att vi för första gången ser den satsning på förnybar energi som vi så länge har arbetat för. Stoppet för fortsatt kärnkraftsutbyggnad innebär också att uranbrytningshotet mot våra bygder kan avvärjas för all framtid. Detta är det reella innehållet i överenskommelsen. Och sedan må enstaka socialdemokrater och folkpartister påstå vad de vill. Men detta är uppgörelsens innebörd. Detta är Sveriges energipolitik.

Per Åsling (C)
Riksdagsledamot, Trångsviken

Debattartikeln publicerades i Publicerat i Debatt, Uran

Bra att statsministern är tydlig om det kommunala vetot

PRESSMEDDELANDE 2009-10-01

Per Åsling (C): Bra att statsministern är tydlig om det kommunala vetot

Riksdagsledamoten Per Åsling (C), Trångsviken, Jämtland, tog upp den kommunala vetorätten i en fråga till statsminister Fredrik Reinfeldt i riksdagen på torsdagen.

– Statsministerns uttalande om uranbrytning har skapat en berättigad oro på flera håll i landet, inte minst i Storsjöbygden, sade Per Åsling och undrade på vilket sätt det kommunala vetot kan stärkas för att skapa ökad tydlighet.

Per Åsling var tacksam för Fredrik Reinfeldts raka besked om att den kommunala vetorätten gäller.

Per Åsling kommenterar:

– Jag tvivlar inte på att statsministern – precis som jag och Centerpartiet – är beredd att försvara och stå upp för den viktiga kommunala vetorätten. Det finns en stark uppslutning för den kommunala vetorätten, och hans besked är ett tydligt svar till alla de människor i olika bygder i Norrlands inland som känt en befogad oro de senaste dagarna.

– De företag som nu prospekterar efter uranfyndigheter i Jämtland kommer inte att få tillstånd att bryta uran eftersom kommunerna redan aviserat sitt motstånd.

– Alliansens energi- och klimatöverenskommelse från i vintras öppnar för en satsning på alternativen, det är en satsning på grön energipolitik som vi aldrig tidigare varit i närheten av. Min övertygelse är vi närmar oss den bortre parentesen för kärnkraften. Nu öppnar vi för alternativen. Därför ska vi inte bryta uran.

Samling mot provborrning efter uran

Svar på Stefan Wikéns debattinlägg ”Vem ska vi ”lobba” mot” (ÖP 9 juni).

Politiskt arbete kan bedrivas på olika sätt. Vissa saker kan med fördel ske internt inom partiorganisationerna. Andra frågor ska hanteras bredare mellan partierna. Som företrädare för Jämtlands län är jag mån om att nå resultat och jag tar de steg som krävs även om de är okonventionella.

Den nya energipolitiken har fokus på uthållig och klimatsmart utveckling. Det skapar nya möjligheter för Jämtlands län som producent av förnybara energikällor. Företag i länet kan utvecklas till leverantörer av allt från biogas till vindkraft. I förlängningen kan det även bli nya och växande företag och därmed fler arbetstillfällen.

Centerpartiet har under mycket lång tid drivit på för satsningar på miljöriktiga energikällor. Nu har vi äntligen ett genombrott.
Borrning efter uran i Jämtlands län är en kontraproduktiv verksamhet som skapar stor oro. Tack vare det kommunala vetot kan uranbrytning inte bli aktuellt, där råder politisk enighet i berörda kommuner.

Kommunerna borde ha samma beslutsmakt när det gäller provborrning efter uran. Därför är det angeläget att lagstiftningen förändras.

Mot bakgrund av den breda politiska enigheten i berörda kommuner har Centerpartiet i Jämtlands län tagit initiativ till en diskussion om ett gemensamt agerande mot provborrning efter uran. Det vore sympatiskt om partiföreträdare kan fokusera på sakfrågan och agera enligt länsinvånarnas vilja. Formaliteter reder vi ut längs vägen; det viktiga är att sätta igång.

Per Åsling (C)

Nu krävs politisk samverkan mot provborrningar!

Pressmeddelande 2009-06-05

Centerpartiet i Jämtlands län bjuder in alla partier till ett samtal om gemensamma krafttag mot uranutvinning. Målet är en lagändring så att den enskilda kommunen ska ha avgörandet även när det gäller provborrningar efter uran.

– Jag har stor förståelse för att människor i länet känner stark oro på grund av de pågående provborrningarna efter uran. Nu är det nödvändigt att de politiska partierna agerar tillsammans så att kommuner får vetorätt även mot uranprospektering.
Det sade Per Åsling när han medverkade vid firandet av Världsmiljödagen som FN-föreningen i Östersund ordnat på Jamtli i Östersund.

Att agera mot prospekteringen är självklart: Kommunerna har redan rätt att förbjuda uranbrytning och i länet finns en stark uppslutning kring detta.

– Det finns ingen politisk majoritet i riksdagen för uranbrytning: det kommunala vetot gäller. Dessutom tillåter inte våra miljö- och arbetsmiljölagar det, säger Per Åsling.

Centerpartiet har nu på riksnivå ställt sig bakom kravet att kommuner ska ha avgörandet i frågor som gäller provborrning efter uran. Beslutet togs vid Centerpartiets riksstämma i Örebro. Partiet arbetar för tillsättandet av en utredning. Det ligger i linje med inriktningen att flytta beslutsmakten närmast dem som berörs.

– Vi vill flytta besluten från Stockholm till länet, säger Per Åsling.