Blev det mindre snack och mer verkstad?

I dag startar min kampanj för att bli återvald som riksdagsledamot för Jämtlands län. För nästan på dagen tre år sedan startade jag den krysskampanj som ledde in i riksdagen.

Jag är stolt över att jag fick väljarnas förtroende, trots – eller kanske tack vare – att jag lovade att vara en annorlunda riksdagsledamot.

Min första period i riksdagen har blivit speciell. Alliansen vann valet och det parti jag representerar är en del av regeringsmakten. Det ger stora möjligheter att göra det som jag anser vara uppdragets kärna – att påverka samhällsutvecklingen. Men det ger också mindre frihet att arbeta opinions och visionsdrivet på längre sikt.

Det betyder att jag, som alla riksdagsmän i regeringspartier från tid till annan fått vara med att göra dygd av nödvändigheten. Att kompromissa i en fråga för att nå framgång i andra. I det tema som jag satte för min riksdagskandidatur – mer verkstad och mindre snack – är det ett naturligt förhållningssätt. För att uträtta något måste man alltid vara beredd att göra det möjliga. Och så här långt är jag stolt över mycket av det vi varit med om att uträtta.

Jag satte tre teman för hur jag ville jobba som riksdagsledamot för Jämtländs län. Låt mig kort gå igenom dem.

Frigör entreprenörerna:

Av arbetet i Trångsviken har jag lärt mig att entreprenörskap inte är vare sig hokuspokus eller politikerprosa. Entreprenörskap är kraften och kreativiteten hos den enskilda människan. En naturresurs som dessbättre finns i övermått i vårt län. Vi måste lära oss att frigöra och förädla den. Det gäller både för att utveckla den privata och offentliga sektorn.

Så skrev jag , och det kunde ha varit en programförklaring för det centerledda näringsdepartementets politik de senaste tre åren. För egen del har jag i och utanför riksdagen arbetat med entreprenörsfrågorna. Trångsviken utvecklar sitt koncept. Jag har tagit initiativ så att vår region och de gröna näringarna har fått nytt riskvilligt kapital via bildandet av två riskkapitalbolag. Mitt engagemang i Milko har samma grund, liksom arbetet med kvinnors entreprenörskap. Nästa viktiga sektor, i vår region, är entreprenörskapet inom vård och omsorg.

Kunskap är morgondagen:

Jämtlands län måste ta spets i kunskapssamhället. Från grundskolans baskunskaper till universitetets forskningsområden. Kvalitet, valmöjligheter och experimentlusta är viktigare begrepp än regler och förordningar. Mer entreprenörskap, större kontaktytor mellan utbildningsväsende och resten av samhället och fokus på kunskap är den framtidsinvestering jag vill göra.

Så skrev jag, och om det är ett område som jag är mindre nöjd med så är det detta. Jag kommer att lägga stor kraft under det kommande arbetsåret för att före kunskapsfrågorna in i lokalt fokus. I en tid av lågkonjunktur och arbetslöshet som vi lever och kommer att leva i den närmaste tiden är det viktigare än någonsin att kunskapssamhället visar sig från sin rätta sida.

Mer verkstad – mindre snack:

De frågor jag kommer att satsa på som riksdagsledamot drivs från utgångspunkten att något ska bli gjort i praktiken. Jag kommer att strunta i politisk positionering och meningslöst motionerande. Jag vill uträtta något.

0,2 % av alla riksdagsmotioner bifalles. Resten avslås. Det har riksdagens utredningstjänst räknat fram, och det bekräftar att mitt sätt att arbeta i varje fall inte varit mindre effektivt än det som jag kallade ” meningslöst motionerande”.

Jag har med mitt förtroendeuppdrag som bas valt att engagera mig där jag kan göra skillnad.

I arbetet för att rädda glesbygdsmackarna, i bioenergiarbetet, i riskkapitalbolag för regionen och för de gröna näringarna, i livsmedelsindustrin, i arbetet för att förbättra diabetesvården, i arbetet med att få mer fart på Inlandsbanan, mer pengar till vägar och infrastruktur, i arbetet mot bankdöden på landsbygden, har jag valt vägar som inte är vanliga för riksdagsledamöter. De är betydligt vanligare för entreprenörer och företagare som försöker få saker gjorda. Och så vill jag fortsätta nästa period och för det kommer jag att söka ert förtroende.

Den 1 september återöppnar jag min kampanjsida kryssapelle.nu och även där kan du komma i kontakt med mig om vad du vill att jag ska jobba med under nästa valperiod.

Per Åsling

Artikeln publicerades i Östersunds-Posten 2009-08-15