Dags att utreda alkoholsmugglingen

Debattartikel till Centerpressens Nyhetsbyrå 2011-06-01

Per Åsling (C): Dags att utreda omfattningen på alkoholsmugglingen

Nyligen kom Tullverkets årsstatistik över beslagtagen smuggelsprit. Siffrorna visar på en enorm ökning, vilket oroar oss alla som värnar den svenska alkoholpolitiken och rättsordningen i landet.

Problemet är att meningarna är delade när det gäller smugglingens utveckling. Polisen och Tullverket menar att den ökar, medan Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet hävdar att den minskar.

Situationen kräver ett klargörande – en utredning vore ett första steg.

Under en längre tid har var och en som läser tidningar nästan dagligen kunnat ta del av notiser om tull- och polisbeslag av stora mängder insmugglad alkohol runt om i landet. Vad som tidigare var en illegal företeelse som begränsade sig till Skåne tycks nu ha spridit sig till hela landet.

Detta är oroande på flera sätt. Dels för att det urholkar vår gemensamma alkoholpolitik att smugglingen florerar som ett okontrollerat inslag i vårt land. Dels för att det från samhällets sida innebär att vi mer eller mindre passivt tillåter kriminella verksamheter att etablera sig och växa allt starkare, med rekryteringar av unga som följd.

Det var ett reportage om organiserad brottslighet i Dagens Industri förra senhösten som fick mig att reagera. Spritsmugglingen beskrevs där som en stor affärsgren, smuggeltrafiken som en del av samhällsstrukturen, där alkoholen endast är ett segment i nätverkens sortiment av illegal handel med varor.

Att köpa smuggelsprit eller piratkopior av märkeskläder innebär ofta ekonomiskt stöd till kriminella nätverk, skrev till exempel polisen i sin årsberättelse 2009.

Därför motionerade jag i höstas om behovet av flera kraftfulla åtgärder för att motverka den illegala handeln med alkoholvaror som pågår runt om i hela landet, bland annat genom att stärka Tull- och Polismyndigheten ytterligare. Det är också främst våra ungdomar som drabbas av denna parallella alkoholförsäljning varför vi behöver ta kontroll över situationen omedelbart.

Nyligen redovisade Tullverket 2010 års statistik över beslagtagen alkohol, som visar att den illegala införseln fortsätter att öka. Jämfört med 2009 beslagtog Tullverket drygt 60 procent mer starksprit under 2010 samtidigt som mörkertalet är stort, enligt Tulltjänstemännen själva.

I mitten av februari i år larmade till exempel den operativa chefen för Tullverket i Stockholms län om att den grova smugglingen i trafiken från Estland och Lettland ökat. Det handlar om lastbilar fyllda till bredden med sprit och öl. Enligt Tullverket ligger genomsnittstransporten av alkoholprodukter som stoppas på 100–200 liter sprit.

Problemet är att trots att Polismyndigheten vittnar om ökad kriminell aktivitet och Tullverket redovisar en ökning av de stora beslagen så menar SoRAD, som förser regeringen med underlag om smugglingens omfattning, att den minskar.

Det är något som varken tullen eller polisen har märkt av. Situationen kräver ett klargörande.

Därför behövs det en utredning som klargör omfattningen på smuggeltrafiken och vilken effekt den illegala handeln har på vår förda politik. Utredningens resultat kan förse regeringen med verktyg till att ta fram verkningsfulla åtgärder mot smugglarna.

Per Åsling
Riksdagsledamot (C)