Historisk satsning på förnybar energi ger framtidstro och nya jobb i Jämtlands län

Just nu pågår en intensiv debatt om energipolitik, kärnkraft och uranbrytning – inte minst i ÖP. Det är bra. Energifrågan behöver diskuteras. Det är också viktigt att debatten förs ur ett perspektiv som lyfter fram de möjligheter som finns för oss som lever och verkar i Jämtlands län.

Vi som har följt miljö- och energidebatten i politiken en längre tid, kan notera hur synen på kärnkraft inklusive uranbrytning, har förändrats.

För mig själv – och många av mina vänner i Centerpartiet – började engagemanget på 1970-talet. Vi protesterade, väckte opinion och argumenterade – inte bara mot kärnkraft, utan också för en utbyggnad av förnybar energi.

Vi fick många med oss, inte minst inför folkomröstningen 1980. Starka krafter var emot oss. De ville hellre satsa på mer kärnkraft och de som ville ha kärnkraft fanns ofta inom Socialdemokraterna och Moderaterna.

Vi kämpade i motvind och vi hånades för att bära på orealistiska drömmar om sol, vind och vatten. Nu blir de drömmarna äntligen verklighet. Alliansregeringens energipolitik innebär en historisk satsning på förnybar energi.

Detta är värt att tänka på nu när Socialdemokraterna äntligen insett att kärnkraften inte är en långsiktig och hållbar lösning. Detta är också bra att hålla i minnet när S-politiker försöker skjuta över skulden för dagens kärnkraftsberoende på oss som verkligen försökte stoppa utbyggnaden. Nu senast försökte Berit Andnor ge sken av att Alliansregeringens klimat- och energipolitik innebär en utbyggnad av kärnkraften (ÖP 2 december).

Sanningen är att vi vill avveckla de tillåtna tio reaktorerna och ersätta dem med förnybara energikällor.

Det är en ambitiös och tydlig energipolitik. Hälften av all energi ska produceras av förnybara bränslen år 2020. Vindkraften ska tiodubblas. Målet är att sänka Sveriges utsläpp till år 2020 med 40 procent jämfört med 1990 års nivå.

För oss i Jämtlands län kan denna nya energipolitik leda till rejäl tillväxt. Här finns resurser som skapar stora möjligheter. Här finns stora arealer och goda förutsättningar för etablering av vindkraft. Här finns skogsråvara och därmed stora möjligheter att ligga i framkant när det gäller biobränslen.

Satsningen på förnybar energi är av historisk omfattning Målet är att andelen förnybar energi ska vara minst 50 procent av den totala energianvändningen 2020. Inom transportsektorn ska andelen förnybar energi 2020 vara 10 procent.

Riksdagen har satt upp en planeringsram för vindkraften motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30 TWh till 2020. I dag produceras 2 TWh, vilket är en fördubbling sedan 2006.

Detta är ordentliga satsningar som erbjuder stora möjligheter för entreprenörer i vårt län och därmed tillväxt och nya jobb.

Centerpartiet vill mer. Ett av våra konkreta mål är att den offentliga fordonsflottan ska vara oberoende av fossila drivmedel 2020. Nya bilar ska drivas av förnybara drivmedel eller el. Biogas är det renaste biodrivmedlet och kan produceras lokalt i Jämtlands län.

Låt oss agera i energifrågan med ett perspektiv som lyfter fram möjligheterna och skapar den framtidstro som vi så väl behöver.

Per Åsling (c)

Artikeln publicerades i Östersunds-Posten 2009-12-12