Investera i biogas nu!

Om vi kunde ta till vara all stallgödsel och alla matrester från hushåll och industri i länet, så skulle detta ge biogas för upp till 20 000 miljöbilars årsbehov. Denna relativt oexploaterade tillgång har bland annat uppmärksammats av Hans Kreisel som är vd vid E.ON Gas Sverige AB.

Ur hållbarhetsperspektiv innebär en gassatsning att näringsämnen från matresterna återförs till odlingar som gödsel, i stället för att skapa sopberg eller förstöra kvaliteten på brännbart avfall.

Genom att ta vara på metangasen som bildas naturligt i gödselbrunnar och soptippar minskar läckaget till luften. Metangas är en 20-25 gånger mer aggressiv växthusgas än koldioxid. Till miljönyttan kommer även minskningen av koldioxidutsläpp när bilar körs på metan istället för på olja.

EU-kommissionen vill att Sverige ökar mängden förnybar energi till 49 procent. Då behövs biogasen! Dessutom ger satsningen nya företag och fler jobb i länet, och minskar vårt beroende av oljeproducenterna.

Hans Kreisel påpekar att biogas är en långsiktig investering – det är ingen risk att råvaran tar slut.

Om vi ska lyckas med biogassatsningen i länet är det viktigt att aktörer som länsstyrelsen, landstinget och kommunerna tar beslut och skickar tydliga signaler. Då kan även näringslivet sluta upp för att genomföra idén. JiLU och LRF jobbar redan tillsammans för att de första investeringarna skall falla på plats under hösten.

För att få fart på arbetet lägger vi nu upp en gemensam strategi med inriktningen att Jämtlands län ska bli ledande i Sverige på biogas.

Per Åsling, Trångsviken
Sven Wadman, Ytterån
Erik-Widar Andersson, Hegled

Artikeln publicerade i Östersunds-Posten 2008-08-22

En reaktion på “Investera i biogas nu!

  1. Jag tyckte iallafall att det var kul att se dig på Blåhammarens fjälllstation!! =)
    Keep up the good work!

    /Lina

Kommentarer inaktiverade.