Ja bättre än nej

Sören Wibe och Jonas Sjöstedt uppmanar Jämtlands riksdagsledamöter att rösta nej till Lissabonfördraget med hänvisning till Laval-domen. Det är betydligt bättre att rösta ja!

För det första har domarna i Vaxholmsmålet och Rüffertfallet varit tydliga. Minimivillkor i lagar och kollektivavtal gäller i de länder där europeiska företag verkar. EG-rätten är alltså i princip förenlig med den svenska modellen. Inte ens Sveriges främsta och mest erfarna experter på arbetsrätt befarar att avtalsmodellen är hotad.

För det andra är fackliga rättigheter, som olika stridsåtgärder, inskrivna i Lissabonfördraget, vilket de _inte_ är i det nu rådande Nicefördraget. Ett nej till Lissabonfördraget är ett ja till det betydligt sämre Nicefördraget.

Lissabonfördraget är färdigförhandlat och antaget i många länder. Att nu bryta processen vore mycket oansvarigt. Att skrämmas med att all makt kommer att hamna i EU håller inte.

Per Åsling

Inlägget publicerades i Länstidningen 2008-05-23