Åtgärder för biogas

Fråga till jordbruksminister Eskil Erlandsson:
Angående: Åtgärder för ökad produktion av biogas

Världen står de närmaste åren inför en omfattande energiomställning som kommer att kräva att vi byter ut de energikällor som bidrar till växthuseffekten och som inte är förnyelsebara med mer hållbara alternativ. Biogas är en energiform som både är klimatvänlig och förnyelsebar. Det handlar om att konvertera avfall till bränsle. Biogas kan användas som energikälla i de flesta sammanhang, exempelvis kraft- eller värmeproduktion och i renare eller uppgraderad form även som drivmedel i fordon. Med rätt förutsättningar bedöms rötad och förgasad biomassa kunna tillgodose uppemot 20TWh av Sveriges energibehov år 2020.

Framställning av biogas intresserar allt fler aktörer på marknaden, både storskaliga satsningar och mindre företag. Enligt LRF:s lantbruksbarometer från 2009 vill var tionde lantbrukare satsa på förnyelsebar energi i år och av dessa är 14 procent intresserade av biogas. På ett år har intresset av biogas ökat med hela åtta procentenheter.

I bland annat Jämtland finns det exempel på gårdar som med relativt små medel håller på att bygga biogasanläggningar med målsättningen att förse gården med energi, främst till uppvärmning, men på sikt även till fordonsbränsle. Den här typen av projekt har stora möjligheter att bidra till en mer hållbar energiförsörjning i framtiden och att skapa utveckling och tillväxt, genom nya och växande företag med flera anställda.

För att biogas ska bli lönsamt krävs utbyggd infrastruktur med produktionsanläggningar, distributionsnät och tankställen. Investeringsstöd via landsbygdsprogrammet har stor betydelse för biogasens utveckling. Det kan finnas fler sätt för staten att bidra till biogasutvecklingen.

Min fråga till regeringen:
Planerar regeringen att göra några ytterligare satsningar för att stimulera användningen och produktionen av biogas i Sverige?