Bioenergi lyfter länet

Den nya politiken som innebär en satsning på förnybara energikällor kommer att ge många nya arbetstillfällen i Jämtlands län och därmed ett stort lyft för länet. I måndags presenterade vi en bioenergirapport och den har mottagits väldigt väl. Vår rapport innehåller nio konkreta förslag om hur Jämtlands län kan bidra till det svenska energimålet om att minst 50 procent av Sveriges energianvändning
ska vara förnybar år 2020. Ladda hem rapporten här »