Biogaslänet

Pressmeddelande 2010-02-12

Statssekreterare Jöran Hägglund är i länet bland annat för att medverka vid en biogasträff som han är inbjuden till av Per Åsling, (c).

– Biogas är högintressant och har en särställning bland miljöbränslen, både för att det är miljöeffektivt och för att råvaran är rest- och biprodukter utan alternativ användning. I Jämtlands län kan vi producera biogas för 20.000 miljöbilars årsbehov genom att nyttja all stallgödsel och matkompost som länsborna producerar. Länets bönder har en fantastisk möjlighet att både tjäna pengar och bidra till energiomställningen från fossilt till förnybart – och det är ingen risk att råvaran tar slut, säger Per Åsling.

– Staten avsätter närmare en halv miljard till investeringar i biogasproduktion och biogastankställen. Det är viktigt att vi i länet nyttjar de pengar som ställs till förfogande. Det är också viktigt att undanröja andra hinder för ökad användning av biogas, exempelvis när det gäller efterkonvertering, säger Per Åsling.

– Vi arbetar nu med att ta fram en länsstrategi för biogas. Den inkluderar att kommunerna bör bli föregångare genom att köra kommunala bilar och bussar på biogas, och att det bör byggas minst ett tankställe i varje kommun, säger Per Åsling.

Östersunds-Posten skrev om detta 2010-02-13