Jämtlands län får egna bymackar

Bildandet av ”Bymacken i Jämtlands län” har klubbats vid ett möte i Trångsvikens bygdegård.
Trots att staten satsar mer pengar än någonsin på landsbygdsservice väljer oljebolagen att lämna stora delar av landet utan bränsleförsörjning, vilket måste anses ytterst anmärkningsvärt. Ett av oljebolagen har aviserat att man planerar lägga ner all verksamhet norr om Dalälven.
Det är nödvändigt med nya tag och nya företag, och det är glädjande att Bymacken nu bildas i Jämtlands län. Ett igångsättande kan ske genom det beslut som tagits i Trångsviken. Bymacken blir ett serviceföretag som ägs gemensamt av mackföretag i länet, vilket innebär att vi får en regional lösning som är anpassad till länets behov.
Bymacken-konceptet kommer från Värmland där det utvecklades och startade under 2008. I dag är ett 10-tal tankställen i Värmland anslutna, och ytterligare en handfull är på väg in.
Jag blev väldigt inspirerad när jag besökte Värmland i september. Konceptet drivs av organisationen Hela Sverige ska leva, som även är delaktig i satsningen i Jämtlands län.
Det första Bymacken i Jämtlands län ska ta tag i är att samordna inköp. Bland annat blir det fråga om att upphandla ovanjordstankar och kortpelare. Ovanjordstankar är både billigare och miljövänligare eftersom risken för dolda läckage och därmed kostsamma saneringar minskar.
I Backe lägger OKQ8 ner och ingen får ta över verksamheten på den nuvarande fastigheten. Därför har den ekonomiska föreningen för utveckling i Backe-området tagit initiativ till att starta en ny mack på annan plats. Den ekonomiska föreningen kan nu nyttja Bymacken för att få hjälp av inköp av utrustning: tankar, pumpar och kortpelare – men också få råd och support av andra mackägare i nätverket.