Sälj ut Vattenfalls tyska verksamhet

Svenska folket äger via statliga Vattenfall kärnkraftverk i Tyskland. Den tyska verksamheten är också mycket expansiv när det gäller att bygga ut kolkraft. Vattenfalls tyska verksamhet är ett stort finansiellt risktagande, eftersom ägarna av kärnkraft, med all rätt, har det fulla kostnadsansvaret. Detta innebär att en kärnkraftsolycka på tysk mark ska bekostas av svenska skattebetalare.

Jag tycker att det är rätt att kärnkraftsindustrin själv ska stå för sina kostnader. Så kommer det även att bli i Sverige som en följd av årets energiuppgörelse. Den svenska kärnkraften har under alla år varit starkt subventionerad.

Värt att notera är att ledande affärsbanker avråder från investeringar i kärnkraft. Risktagandet är för stort.

Jag har en rak lösning: Sälj ut skiten i Tyskland. Vattenfall måste ha fullt fokus på att bidra till den svenska energiomställningen och satsa på klimatriktiga, gröna energikällor.

Vattenfalls agerande väcker frågan om det är rätt att svenska staten ska vara ensam ägare till Vattenfall. Lösningen i Europa är ofta att staten sålt ut delar av kraftbolagen. Sveriges riksdag och regering måste i första hand ägna sig åt politiskt arbete.