Trångsviksbolaget initierar biogasbolag

Intresset för biogas är stort i Jämtlands län. Det hålls möten och arrangeras seminarium i frågan; vilket förstås är utomordentligt! Men sanningen är att vi biogasentusiaster riskerar att bli ifrånsprungna, det räcker inte att vi ägnar oss åt planering. Nu måste vi gå från ord till handling!

EU har nämligen fattat beslut om att stimulera omställning till förnyelsebara energikällor. Detta innebär i praktiken att man de närmaste åren kommer ställa ekonomiska medel till förfogande. Men för att vi i Jämtlands län ska få ta del av dessa medel måste vi ta ett samlat grepp om hur biogasmarknaden ska utvecklas. Annars finns en överhängande risk att vi står kvar på perrongen när (biogas)tåget med EU-medel avgår.

I dag ligger för mycket fokus på produktion av biogas. Men för att verkligen göra biogas stort som drivmedel måste även marknaden utvecklas och uppnå lönsamhet. Därför tar Trångsviksbolaget initiativ till ett nytt bolag som ska utveckla biogasmarknaden, bland annat genom att initiera transporter och tankställen i länet.

Hittills har det saknats någon som tar helhetsansvaret för biogasutbyggnaden i länet. Genom att bilda detta bolag går Trångsviksbolaget från ord till handling och tar första steget till att skapa en fungerande och lönsam lokal marknad för biogas.

Länstidningen har en artikel om detta här
… och här har Mittnytt en notis.