Viktigt beslut om lättnader för mackar på landsbygden

Pressmeddelande 2014-02-20

Regeringen har i dag beslutat om en lättnad i kravet på att tillhandahålla förnybara drivmedel. Lättnaden innebär att endast bensinstationer eller andra försäljningsställen som årligen tillhandahåller allmänheten 1 500 kubikmeter eller mer konventionella bränslen, i stället för nuvarande 1 000 kubikmeter, behöver tillhandahålla förnybara drivmedel.

– Det här är ett viktigt beslut för mackar på landsbygden. Det här minskar krånglet för mackarna och skapar framförallt bättre förutsättningar för bilägare i Jämtlands län att kunna tanka sin bil eftersom risken för nedläggning av små mackar minskar, säger Per Åsling, riksdagsledamot för Centerpartiet i Jämtlands län.

Beslutet innebär att cirka 1 355 av 2 800 tankställen i Sverige undantas från kravet att tillhandahålla förnybara drivmedel. Däremot kommer inte tillgängligheten av förnybara drivmedel att minska i någon större grad eftersom många av de berörda säljställena har haft dispens från kravet.

Det kommer fortfarande att vara möjligt att söka dispens, från kravet på att tillhandahålla förnybara drivmedel, för de mackar som inte omfattas av förändringen. Dessutom behöver dispensen inte längre vara tidsbegränsad till ett år, utan får ges för den tid som är rimlig med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

– Det här är mycket positivt eftersom det innebär att de bensinmackar som tidigare har sökt och fått dispens inte längre behöver söka någon ny sådan. Dessutom innebär det att den administrativa bördan minskar för både bensinstationer och den myndighet som hanterar dispensansökningarna, säger Per Åsling.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 augusti 2014.