Brev till Inlandsinnovations nya VD

Inlandsinnovations styrelse har utsett en ny VD, Peter Gullander. Jag vill hälsa honom välkommen till det betydelsefulla jobbet.

Hej Peter,

Först vill jag gratulera dig till det nya jobbet och lyckönska dig i ditt nya, för norra Sveriges företagare mycket viktiga, uppdrag. Inlandsinnovation är regeringens viktigaste satsning på företagsamhet i inlandet och norra Sverige på många år. Två miljarder kronor i riskvilligt kapital som är tänkta att utveckla idéer, företag och arbetstillfällen i vår del av landet är en central del av näringspolitiken och det finns många förväntningar på Inlandsinnovation och dig.

Många av de förväntningar som restes när Inlandsinnovations två miljarder satsades har också infriats. Norrland har fått tillgång till ett stort kapital och inte mindre än 35 direkta investeringar har skett i företag med framtiden för sig. Indirekt har än fler företag fått del av de 2 miljarderna. Inlandsinnovations kapital har också gett Norrlandsfonden ytterligare möjligheter att ge topplån till företag i olika branscher och bolagets engagemang i Kreditgarantiföreningen Norr har möjliggjort för föreningen att förmedla borgensåtaganden för företag som behövt låna i bank för sin fortsatta tillväxt och utveckling.

Drygt 600 miljoner kronor har förmedlats genom investeringar i och utlåning till företag i norra Sverige. Dessa flera hundratals miljoner arbetar nu i företagen och bidrar till tillväxt, utveckling och nya arbetstillfällen i norrländska företag. Detta är självklart en framgång.

Men inget är så bra att det inte kan bli bättre. När riksdagen satsade de 2 miljarderna på norrländskt näringsliv så skedde det mot bakgrund av att det var för få finansiella aktörer som trodde på inlandet. De folkvalda i Sveriges riksdag, beslutet var enhälligt, förväntade sig att deras satsning skulle våga mer och satsa mer på företag och företagare än vad banker och andra aktörer gjorde. Det finns ett problem med att resurser, kompetens och idéer från inlandet och norra Sverige bedöms efter en skala som är anpassad till storstädernas näringsliv. Detta problem ville riksdag och regering åtgärda genom satsningen på Inlandsinnovation.

I den kritik som Inlandsinnovation fått har också en del handlat om att bolaget inte riktigt klarat av att bedöma de norrländska idéerna, företagen och företagarna utifrån den verklighet de arbetar i och de förutsättningar de har i sin vardag.

Detta gäller också de andra statliga aktörerna inom kapitalförsörjningen. Även hos dem finns det inte sällan en inställning och ett arbetssätt som snarare utgår från storstadens förutsättingar än från inlandets. Det är därför viktigt att IIAB också kompletterar andra statliga aktörer. Det uppdrag och det fokus som riksdag och regering gett Inlandsinnovation innebär att bolaget har en unik roll och möjlighet att utveckla inlandets och Norrlands företag.

Det blir därför en viktig utmaning för dig att utveckla verksamheten så att den bättre kan bedöma och hitta potentialen i alla de goda idéer som finns. Inlandsinnovations arbetssätt måste självklart utgå från de förutsättningar som gäller i bolagets verksamhetsområde. Inte från hur privata riskkapitalbolag arbetar i Stockholm. De har en helt annan verklighet att utgå från och ett helt annat uppdrag som syftar till att ge ägarna vinst. Inlandsinnovations mål är inte att ge ägaren, staten, vinst utan istället att ge möjligheter för företag som bankerna inte vågar tro på. Sedan ska arbetet ske på marknadsmässiga grunder. På lång sikt ska också de 2 miljarder kronorna investeras så klokt att de kan finnas kvar för nya investeringar i framtiden.

Detta var, och är, riksdagens krav på Inlandsinnovation som jag ser det:

– Investera och våga satsa på idéer, företag och företagare som banker inte vill eller vågar arbeta med,

– Gör det långsiktigt och tålmodigt,

– Utgå från den verklighet och de förutsättningar som gäller för idéer och företag i norra Sverige så du inte missar den potential som finns,

– Arbeta tillsammans med andra investerare som vågar tro på Norrland – all kompetens kan inte finnas på Inlandsinnovations kontor, det finns mycket kunskap och investeringsvilja runt om i ert stora och spännande område.

Om du har dessa utgångspunkter i tankarna när du nu snart tar dig an uppdraget som VD i Inlandsinnovation så tror jag att du har goda förutsättningar med att lyckas uppfylla det riksdag och regering förväntar sig av dig och Inlandsinnovation.

Än en gång, lycka till!