Bilda ett pilotområde i Hotagen-Frostviken-Lierne-Røyrvik

Det är orimligt att samverkan mellan dessa gränskommuner som är grannar ska behöva vara svårare än handel mellan Östersund och Barcelona. Genom att ta bort administrativa hinder för människor och företag kan vi skapa tillväxt, utveckling och fler företag i regionen.

Det första som behöver göras är att underlätta arbetspendling och handel i bägge riktningar, samt samverkan inom utbildning och vård.

Det finns många exempel på hur nationella regler slår olyckligt för gränsbefolkningen. En svensk som arbetar deltid i Norge riskerar att gå miste om exempelvis föräldrapenning, och ett norskt företag som anställer personal som bor i Sverige riskerar att ”straffas” med högre arbetsgivaravgifter.

Jag har lyft frågan till regeringen inför budgetförhandlingarna i höst, och räknar med att budgetpropositionen kommer att innehålla konstruktiva förslag. Ett sätt att stimulera utvecklingen i området är att införa differentierade arbetsgivaravgifter i likhet med det norska systemet. Även de sociala rättigheterna behöver reformeras.