Jämtlands läns företagare sparar 11,6 miljoner

Pressmeddelande 2013-08-28

I dag berättade näringsminister Annie Lööf om satsningar i höstens budget för att sänka kostnaderna för Sveriges företagare.
I Jämtlands län innebär det att 11 633 912 miljoner kronor i besparingar delas upp på 3 091 företag.
Det handlar om sänkta egenavgifter, minskade kostnader för sjuklöneansvaret och bättre tillgång till kapital för att fler småföretag ska kunna växa och skapa jobb.
– Ett viktigt steg tas nu för att förbättra villkoren för de minsta företagen, säger Per Åsling, länets riksdagsledamot (c). Detta är särskilt betydelsefullt i ett län som Jämtlands. Per välkomnar också den snabbutredning som ska göras för att kunna minska små företags sjuklönekostnader.

Fyra förslag för att fler småföretag ska växa. (Siffrorna är nationella)

· Sänkta egenavgifter
Den tidigare nedsättningen utökas med 2,5 procentenheter som ger 180 000 småföretag lägre kostnader med 509 miljoner kr årligen. Med förslaget sätts egenavgifterna ned med totalt 7,5 % upp till ett maxbelopp på 15 000 kronor per år. Nedsättningen av egenavgiften sänks från 1 januari 2014.

· Utvärdering av revisionsplikten
2010 slopade regeringen revisionsplikten för små företag. En utvärdering av den slopade revisionsplikten ska inledas under första halvåret 2015 och överväga om revisionsplikten bör slopas för fler företag. Syftet är att förenkla och minska kostnaderna för mindre privata aktiebolag.

· Investeraravdrag
För att stimulera tillgången till kapital för mindre företag införs i december ett investeraravdrag. Privatpersoner som satsar pengar i små företag får skatterabatt. Upp till 1,3 miljoner kronor i investering ger skattelättnad som är värd 15 procent av investeringen. Det betyder en skattelättnad på maximalt 195 000 kr per person och år. Kommissionen har godkänt investeraravdraget och totalt avsätts 800 miljoner kronor per år för detta.

· Snabb översyn för att minska sjuklönekostnaderna för små företag
Översynen ska se hur konstruktionen av högkostnadsskyddet kan utvecklas för att minska små företags kostnader för sjuklön. Möjlighet att differentiera högkostnadsskyddet utifrån företags storlek ska särskilt beaktas.

Per Åsling
Riksdagsledamot
Centerpartiet