Möte med Livsmedelsverket – ett steg åt rätt håll

Pressmeddelande 2013-11-19

Centerpartiet har i dag träffat Livsmedelsverkets generaldirektör Stig Orustfjord för att diskutera konsekvensen av förslaget om att förbjuda försäljning av opastöriserad mjölk till privatpersoner.

– Det känns som att vi tagit steg i rätt riktning. Vi fick definitivt gehör för våra åsikter, säger riksdagsledamot Per Åsling.

Förslaget att förbjuda försäljning av opastöriserad mjölk skulle få till konsekvens att privatpersoner inte kan göra ostkaka och grynost enligt historiska recept.

Centerpartiet och ett antal inbjudna ostkake-entusiaster har i samtal med Livsmedelsverkets generaldirektör Stig Orustfjord påtalat att man bör värna den regionala matkulturen och snarare satsa på information än förbud.

– Dagens samtal gick i god ton och vi presenterade våra invändningar. Jag hoppas och tror att vi ska kunna hitta en lösning på frågan, säger Per Åsling.

– Vi är överens om att opastöriserad mjölk inte utgör någon fara när den används i ostkaka eller grynost, säger Åsling.

– Vi tycker att man ska satsa på rejäl information om riskerna att dricka opastöriserat. Det är klart bättre än att förbjuda försäljning och därmed också möjligheten att göra ostkaka eller grynost, säger Åsling.

Efter nyår väntas Livsmedelsverket presentera ett slutgiltigt förslag.

– Förhoppningen är att man tar med sig det vi nu sagt och väljer en linje där man formulerar krav på information till den som köper mjölken istället för ett förbud att sälja, säger Åsling.