Vilseledande i Dagens Industri

Med anledning av Dagens Industris artiklar i dag vill jag göra några kommentarer:

– Jag har före och under hela min tid som riksdagsledamot även varit aktiv inom det lokala näringslivet. Detta arbete har jag varit helt öppen med i mina båda personvalskampanjer. Min drivkraft i både näringsliv och politik är att stärka den ekonomiska basen i Jämtlands län för att på sikt skapa ett attraktivt näringsliv som gynnar hela regionen.

– Av de bolag som Dagens Industri i dag skriver om har jag ett engagemang i två: Trångsviksbolaget, där uppdraget under alla år varit helt ideellt, och jag har aldrig plocka ut en enda krona i lön eller annan ersättning, samt Ekonord, där uppdraget från början var helt ideellt men jag nu har fått ett styrelsearvode på 40.000 kronor.

– Jag är en av cirka 100 aktieägare i Trångsviksbolaget och har alltså inte haft någon privat ekonomisk vinning. Mitt engagemang via Trångsviksbolaget har skett på ideell basis under 14 års tid.

– Att folk känner varandra är svårt att undvika när man jobbar i ett litet län som Jämtland. Men eftersom mitt engagemang har varit ideellt har jag aldrig upplevt några intressekonflikter.

För mig är det viktigt stärka finansieringsmöjligheter för bolag i Jämtlands län och övriga inlandet, som en del av mitt arbete för stärka landsbygden. För att fler människor ska kunna bo här krävs flera arbetstillfällen. Det i sin tur kräver fler och växande företag.