Rapport från St Olavsloppet

I vanlig ordning en fantastisk folkfest och ett väl genomfört arrangemang så här långt. St Olavsloppet har sedan det startade 1988 (på initativ av Folke Englund) markant ökat kontakterna mellan Tröndelag och Jämtland. Utöver det sportsliga så fyller arrangemanget viktiga kulturella och kommersiella syften. Återigen något fler deltagare än förra året, vilket får ses som både väl motiverat och en möjlighet att löparfesten fortsätter att öka i omfång.

För min egen del fortlöpte fredagen bra. Jag hade förmånen att ta stafettpinnen på den historiska platsen Stiklestad, där jag i god tid före löparens ankomst stod beredd… Inga intermezzon uppstod. Den tid jag hade tilldelats av den stränge lagledare på sträckan fram till Verdal behövde jag inte nyttja. Därmed tycker jag att eventuellt tidigare fadäser borde kunna avskrivas… :-)

Trångsviken IF:s lag Åse-Trång som jag springer för (för vad jag tror är 18:e gången?) har haft stora framgångar och aldrig legat så bra till efter tredje dagen, trots mitt deltagande. Jag ska under lördagen följa med och heja på laget fram till målgången i Trondheim.