Brev till norska regeringen 2

Till Statsminister Jens Stoltenberg (Ap)

Anhållan om möte angående järnvägen Trondheim–Storlien och Nasjonal Transportplan

Jag har tidigare skrivit till den norska regeringen med en vädjan om elektrifiering och grundförstärkning av Meråkerbanan mellan Trondheim och Storlien. Detta är angeläget för utvecklingen i Trondheims- och Jämtlandsregionerna.

Det är viktigt att investeringar i infrastruktur och transportlösningar samordnas för att skapa bästa effekt och utveckling i respektive region.

Jag vill därför gärna få möjlighet att samtala med Er om Meråkerbanan, samt om Nasjonal Transportplan 2010-2019 som nu lagts fram i Norge och motsvarande Infrastrukturproposition 2010-2021 i Sverige.

Prioriteringar i Mittnorden är Norges och Sveriges gemensamma angelägenhet och innebär på flera sätt en avlastning av koncentrationen kring våra båda huvudstäder, Stockholm och Oslo.

Jag önskar få en tid för att diskutera denna angelägna fråga. Vänligen återkom till mig.

Bästa hälsningar,
Per Åsling

En artikel om detta publicerades i Länstidningen 2009-03-31