Genombrott för satsningar på Meråkerbanan

I går möttes norska samferdselministern Liv Signe Navarsete och infrastrukturminister Åsa Torstensson i Stjördal angående Meråkerbanan och andra transportleder. Mötet är ett resultat av Jämtlandscenterns arbete och skulle ske redan i fjol, men i den tiden valdes Liv Signe till ledare för Senterpartiet i Norge och mötet fick skjutas på.

I går blev mötet av och det gläder mig verkligen att det nu efter många kontakter och mycket arbete håller på att ske ett genombrott när det gäller Meråkerbanan.

Ministrarna var överens om att uppdra åt svenska Banverket och norska Jernbaneverket att skyndsamt utreda Meråkerbanan. Jag utgår från att man då tittar på möjliga nya trafikströmmar från Jämtland och norra Sverige, liksom banans betydelse både för turistiska satsningar i Jämtland och för att underlätta transporter till och från Trøndelag.

Liv Signe underströk vikten av att förbättra de öst-västliga transportmöjligheterna. Det stärker den regionala ekonomin och detta är en nationell angelägenhet. Hon vill också se Trønderbanan och Meråkerbanan i ett sammanhang.

Satsningen på Trønderbanan har startat med tunnelbygge i Hell. Nästa steg är elektrifiering från Trondheim till Steinkjer. Utgångspunkten efter gårdagens möte måste vara att Meråkerbanan ska komma med i den investeringen.

Aldrig tidigare har Meråkerbanan varit så här konkret på agendan. Nu måste vårt arbete fortsätta: Vi måste se till att det tas fram material som dokumenterar vilken betydelse en elektrifiering av Meråkerbanan kan ha för utvecklingen i våra regioner. En insikt om det fick ministrarna i går via Skistar och Norske Skog, som representerade den jämtländska besöksnäringen och industrin och beskrev vilka möjligheter och vilken potential företagen ser i Meråkerbanan. Vi måste också noga följa att nödvändiga beslut tas i respektive beslutande församlingar.