Rusta Meråkerbanan

Till
Statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Finansminister Kristin Halvorsen (SV)
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp)

Rusta järnvägen Trondheim – Storlien för fler gränsöverskridande affärer, mer forskning, fler arbetstillfällen och hållbara samhällen!

Jag vänder mig till den norska regeringen med en vädjan om elektrifiering och grundförstärkning av Meråkerbanan mellan Trondheim och Storlien. Detta är angeläget för utvecklingen i Trondheims- och Jämtlandsregionerna.

Meråkerbanan är den svaga länken i flera satsningar som våra länder har gemensamt intresse av. Först och främst gäller det Atlantbanan som med snabbtåg kan förbinda Trondheimsområdet med Stockholm, och även möjligheten att öka flödet i öst-västlig riktning över Sundsvall, Finland och Ryssland.

Upprustningen av Meråkerbanan innebär att mer godstrafik till och från nordliga delar av Norge och Sverige kan gå via hamnar i Trondheimsområdet. Detta ökar underlaget för befintlig infrastruktur och minskar belastningen på järnvägar och hamnar i södra Sverige.

Även med hänsyn till miljön och till slitaget på svenska landsvägar är det nödvändigt att minska lastbilstrafiken genom Sverige till och från Nordnorge. Botniabanan som nu byggs längs svenska Norrlandskusten innebär att godsvolymerna på svensk järnväg kan öka. Vi räknar även med satsningar på Inlandsbanan. Detta sammantaget öppnar för att mer gods skulle kunna gå via järnväg till och från norska hamnar.

Järnvägen är viktig både för regionernas och NTNU/Sintef/Mittuniversitet:s gemensamma arbeten och för utvecklingen av en gränsöverskridande miljöteknikkorridor med unik kompetens. Nu planeras exempelvis vintertester av spårbunden trafik i Västjämtland och vi ser gärna att sådan testverksamhet kan utvecklas till en nisch i vår region.

Denna satsning på mellersta regionen innebär på flera sätt en avlastning av koncentrationen kring våra båda huvudstäder, Stockholm och Oslo.

Den svenska regeringen har arbetat fram riktlinjer för infrastrukturen 2010-2021. Om jag fick göra den här regionens prioriteringar, skulle jag välja just järnvägen mellan Östersund och Trondheim och en satsning på hamnarna i Trondheim och Sundsvall.

Prioriteringar i Mittnorden är Norges och Sveriges gemensamma angelägenhet. Godset kan inte längre stanna vid nationsgränserna. En elektrifiering av järnvägen och satsning på bärigheten är en satsning på framtiden.

Bästa hälsningar
Per Åsling
Riksdagsledamot (c) från Jämtlands län