Kartlägg spritsmugglingens omfattning

PRESSMEDDELANDE 2011-04-28

Nyligen kom Tullverkets årsstatistik över beslagtagen smuggelsprit för 2010. Siffrorna visar på en enorm ökning, vilket oroar oss som värnar den svenska alkoholpolitiken och rättsordningen i landet. Problemet är att meningarna går isär när det gäller smugglingens utveckling. Polisen och Tullverket anser att den ökar, medan SoRAD hävdar att den minskar. Situationen kräver ett klargörande – en utredning vore ett första steg.

Enligt Tullverkets senaste årsstatistik över beslagtagen alkohol fortsätter den illegala införseln att öka. Jämfört med 2009 beslagtog Tullverket drygt 60 procent mer starksprit under 2010 samtidigt som mörkertalet enligt tulltjänstemännen är stort.

– Jag motionerade i höstas om behovet av flera kraftfulla åtgärder för att motverka den illegala handeln med alkoholvaror som pågår runt om i hela landet, bland annat genom att stärka tull och polis ytterligare. Enligt tullen är problemet akut och dessutom ökande. Det är främst våra ungdomar som drabbas av denna parallella alkoholförsäljning och därför behöver vi ta kontroll över situationen omedelbart, säger Per Åsling.

– De dubbla budskapen är ett problem: trots att Tullverket redovisar en ökning av de stora beslagen och Polismyndigheten vittnar om ökad kriminell aktivitet så anser forskningscentret SoRAD, som förser regeringen med underlag om smugglingens omfattning, att den minskar. Situationen kräver därför ett klargörande genom en utredning som kartlägger smuggeltrafikens omfattning och vilken effekt den illegala handeln har på vår förda politik, säger Per Åsling.

Fotnot
”Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning”, SoRAD, vid Stockholms universitet är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med uppgift att initiera och bedriva socialvetenskaplig forskning inom alkohol- och drogområdet.