Utred spritsmugglingen nu

Pressmeddelande 1011-06-21

Per Åsling (C): ”Utred spritsmugglingen nu”

– En klar signal om att vi nu omgående behöver se över situationen kring den organiserade handeln med smuggelsprit, säger riksdagsledamoten Per Åsling (C) i en kommentar till ett yttrande till regeringens ekonomiska vårproposition från riksdagens skatteutskott.

Skatteutskottet anser att det är viktigt att förändringar av skatten på alkohol övervägs noggrant så att de inte leder till ökad smuggling och resandeinförsel. Det skulle kunna innebära att skatteintäkterna inte ökar, åtminstone inte i den omfattningen som behövs. Med den reservationen har utskottet inte något att invända mot höjd skatt på alkohol och tobak.

– Utred spritsmugglingen nu. En utredning kommer att ge oss just de data som behövs för att kunna ta fram en politik som är verkningsfull mot smugglingen och de kriminella nätverken. En reservation från skatteutskottet mot ett förslag som är tänkt att ge ökade intäkter måste man ta på största allvar, säger Per Åsling.

Redan i slutet av maj ställde Per Åsling en skriftlig fråga till justitieministern med anledning av den senaste tidens medierapporteringar och debatt kring den illegala alkoholinförseln i landet. Frågan till justitieministern överlämnades till finansminister Anders Borg, som i sitt svar hänvisade till en nyligen antagen strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken).

Åtgärdsprogrammet visar att regeringen under perioden 2011–2015 avser att bygga upp en ändamålsenlig organisation för öppna jämförelser, uppföljning och utvärdering. Här ingår även att se över konsumtions- och försäljningsdata om såväl registrerad som oregistrerad alkohol.

– Detta är utomordentligt bra, men min fråga gällde snarare bristen på en konsekvensanalys av förslaget om att höja alkoholskatterna med hänsyn till dagens illegala införsel och hur detta måhända kommer att eskalera om prisskillnaderna till våra grannländer ökar ytterligare, säger Per Åsling.