C bjuder in tre myndighetschefer

Pressmeddelande 2011-12-28

Centerpartiet bjuder in tre myndighetschefer till Jämtlands län

• Bergmästaren Åsa Persson

Vi bjuder in Åsa Persson för att här på plats se vilken verksamhet utländska bolag bedriver i Storsjöbygden i sökandet efter uran. Det är fullständigt oacceptabelt att provborrningarna fortsätter på grund av att Bergsstaten förlänger tillstånden – särskilt som samtliga kommuner motsätter sig verksamheten. Det är mycket anmärkningsvärt att bolagen dessutom vill utöka provtagningsverksamheten i Oviken.

• Folkhälsoinstitutets generaldirektör Sarah Wamala

Vi vill fråga Sarah Wamala hur generaldirektörens agenda ser ut: Håller ledningen för Folkhälsoinstitutet på att smygflytta verksamhet? Frågan är relevant eftersom generaldirektören själv verkar ha flyttat sin arbetsplats från Östersund och tillåter andra i ledningen att göra detsamma. Detta är i strid med statens ambitioner att förlägga Folkhälsoinstitutet till Östersund.

• Kriminalvårdsstyrelsens nye generaldirektör Nils Öberg

Nils Öberg tillträder 16 januari 2012 och vi ser gärna att hans första besök blir i det tillfälliga häktet i Östersund. Här står rättsäkerheten på spel! Kriminalvårdens ledning måste nu besluta om en långsiktig lösning med en utbyggnad för häkte och platser för omhändertagande i Östersund.

– Dessa tre chefer ansvarar för verksamheter som är viktiga för invånarna och har betydelse för hur länet utvecklas och hur attraktivt länet uppfattas att bo och verka i. Det är angeläget att de har förstahandsinformation om dessa viktiga frågor, säger Per Åsling.