Inspirerande framtidsdag i Skylnäs

I dag hade LRF bjudit in till en diskussion om mjölkproduktionens framtidsutsikter i Jämtlands län. Närvarande var bönder som har nyinvesterat, länets LRF-ledning samt tjänstemän från länsstyrelsen under ledning av landshövding Britt Bohlin och länsrådet Pia Sandvik Wiklund. Jag medverkade som Milko-ordförande.

Det var en bra diskussion med fokus på jordbrukets roll som basnäring och motor i det jämtländska näringslivet. Det konstaterades att det investeras på många gårdar. Det finns en gemensam övertygelse att för att skapa ännu bättre förutsättningar måste de närvarande aktörerna samverka.

Jag lyfte fram behovet av ett större fokus mot marknaden. Med satsningen på landskapsmjölk som exempel framhöll jag att det är viktigt att vidga det konceptet. Jämtlands län är ett ostlän där Milko och flera små ysterier kompletterar varandra och det bör finnas möjligheter att samverka i större utsträckning. Milkos dotterbolag Fjällbrynt kommer att bjuda in till rundabordssamtal med de mindre producenterna. Ämnen att diskutera kan vara exempelvis gemensamma marknadssatsningar och hur distributionen kan samnyttjas. Jag väckte också frågan om varför ett så genuint ostlän inte har ostbutiker i Åre, Stockholm, Göteborg, och Malmö där många konsumenter finns? Jag kommer att skapa en Jämtländsk Ostakademi dit människor med specialkunskap och stort intresse bjuds in.

Vi träffades hos Eva och Lars Jönsson i Skylnäs, som kompletterat sitt lantbruksföretag med mat, boende och turism. De har skapat en mycket gemytlig miljö i den gamla ladugården, och det var väldigt inspirerande att höra Eva och Lars berätta om sina affärsidéer och expansionsplaner. Sammanfattningsvis var det en väldigt lyckad dag och samarbetet mellan de närvarande parterna kommer att fortsätta.