Folkhälsoinstitutet i Östersund skapar kvalificerade jobb

Vilka åtgärder kommer socialministern att vidta för att säkerställa den positiva utveckling som omlokaliseringen inneburit för folkhälsoområdet och för arbetsmarknaden i Östersund?

Det undrar Centerpartiets riksdagsledamot Per Åsling i en skriftlig fråga till socialminister Göran Hägglund (KD).

Per Åsling skriver:

”Liksom flera andra myndigheter under socialdepartementet utreds nu Statens folkhälsoinstitut av den s k Statens vård- och omsorgsutredning. Vilka förslag den särskilde utredaren kommer att lägga senast den 15 april 2012 kan ingen i dagsläget säga. Det är dock viktigt att utredaren får korrekta underlag från de granskade myndigheterna och att myndighetsledningar inte föregriper utredningens förslag genom att ändra i förutsättningarna för verksamheten i strid med till exempel beslut om en myndighets lokalisering.”

”Det finns mot bakgrund av detta anledning att fundera över hur man bör tolka ledningen för Statens folkhälsoinstitutet när den såväl kommunicerar frågan om verksamhetens lokalisering som när den hanterar frågor om strategiskt placerade medarbetares tjänstgöringsort. Till exempel har myndighetschefen i en skriftlig intervju på myndighetens intranät uttalat att såväl försörjningen av expertkompetens som kontakten med andra myndigheter och politiska institutioner försvåras av dagens lokalisering.”

Per Åsling säger:

– Flytten av Statens folkhälsoinstitut har inneburit att Östersunds och Jämtlands arbetsmarknad fått ett värdefullt tillskott av kvalificerade arbetstillfällen inom ett kunskapsintensivt och framtidsinriktat område samtidigt som institutets verksamhet fortsatt att utvecklas i positiv riktning.

– Lokaliseringen har även inneburit att det kluster av statliga kunskapsmyndigheter som etablerats i Östersund har kunnat fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt, säger Per Åsling.

Länk till Per Åslings skriftliga fråga på riksdagens webbplats »