Momsbefria externa forskningsmedel

PRESSMEDDELANDE 2009-04-16

Forskningsinstitut fyller en viktig funktion i vårt samhälle. Finansieringsstrukturerna ser olika ut så gör även plikten att betala moms på de externa forskningsmedel som forskningsinstituten får. Skogforsk, som till hälften finansieras av staten och till hälften av skogsnäringen, är ett exempel på hur momsreglerna slår fel. Skogforsk måste betala moms på alla de externa forskningsmedel de får medan andra institut inte behöver det.

– Det är orimligt att förutsättningarna ser olika ut för olika forskningsinstitut. Det är något som vi vill förändra, säger Per Åsling, riksdagsledamot och ordförande i Centerpartiets skattegrupp. Spelreglerna måste vara likartade eftersom vi vill stimulera ökade privata forskningsinsatser inte sätta käppar i hjulet för dem.

– Försvinner momsplikten för samtliga så skulle det kunna driva mer privat kapital till forskningsinstituten, vilket är positivt eftersom vi då skulle kunna få mer och bättre forskning för pengarna, säger Åsling. Det ligger i allmänhetens intresse att forskningsresurserna ökar, inte minst i dessa tider av global ekonomisk kris då satsningar på forskning och utveckling är oerhört viktiga.