Vemhån 3 sept – ”Pelles frågor känns angelägna”

Engagemanget kring Härjedalens landsbygdsfrågor var stort när Mat- och Politik bjöd till höstbuffé i Vålkojan Restaurang & Kafé i Vemhån den 3 september. Många synpunkter och kloka inspel om alltifrån björnrivna mjölkkor till småskalig livsmedelshantering. Intressant och trevligt – och som vanligt många noteringar i anteckningsboken.

Per Åsling - Mat och Politik

Betyg på mat: 5
Bästa kommentaren: ”Genuina smaker med rätt kryddning. Känns att råvarorna är noga utvalda.”

Betyg på politik: 4,8
Bästa kommentaren: ”De frågor som Pelle och centern driver känns angelägna för Jämtland och Härjedalen.”


Rankning av Pelles huvudfrågor. Topplistan efter Bräcke Kommun – där 1 är viktigaste frågan enligt gästerna.

  1. Fortsätta utveckla landsbygden.
  2. Företagsutveckling inom de gröna näringarna T.ex. satsningar på att få mer energi från skogen samt nyetableringar.
  3. Ytterligare förenklingar för företag.
  4. Mer mat från Jämtlands län på butikshyllorna.
  5. Skatt på vind- och vattenkraft åter till regionen istället för till statskassan.

Per Åsling - Mat och Politik

 

 

 

 

 

 

Medskick till Pelle:
”Fortsätt arbetet med att driva frågan om en järnväg mellan Sveg-Röros.”
”Driva frågan om utökad bygdemelsavgift för en levande landsbygd. Som i Norge.”
”Fortsätt ditt varma engagemang för oss bönder i Härjedalen!”
”Gör inte slut med RUT!”
”Dubbelstöten blir förödande för Härjedalen.”
”Lyft besöksnäringen till en basnäring – hur ska vi nå de nationella målen?”
”Driv frågan om att fastighetsskatten på kraftproducenter helt eller delvis ska gå till den kommun där de produceras.”

Per Åsling - Mat och Politik