Mina viktigaste valfrågor

Kryssa för närodlad tillväxt och visionen om 10 000 nya företag

Ett kryss på mig till riksdagen 14 september är en röst för tre goda ting som vi behöver – företagande, jobb och inflyttning. Dessa tre hör ihop. Fler företag ger fler jobb och fler jobb ökar inflyttningen. Min vision sedan år 2010 är 10 000 nya företag till 2020. Det ger hållbar inflyttning och närod- lade jobb till Jämtlands län. Så här vill jag att det ska gå till.

  • Vi ska uppmuntra småföretagen att våga anställa fler. Sänk avgifterna ytterligare för unga, samt på nyanställningar, inför ett högkostnadsskydd för sjuklöner, behåll den sänkta restaurangmomsen, skärp lagstiftningen mot osund konkurrens och öka tryggheten vid sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet för småföretagare.
  • Vi ska satsa på jord- och skogsbruket i omställningen till en mer klimatvänlig energiproduktion. Politiken ska uppmuntra all utvinning av bioenergi från jorden och skogen. Och den region som tillåter bygget av en vindkraftpark, ska få intäkterna från vindparkens fast- ighetsskatt. Bygdemedlen ska vara kvar och gå till direkt berörda.
  • Vi ska ha mer mat från länet på butikshyllorna. Maten har blivit en global överlevnadsfråga. Länets höga livsmedelskvalitet och goda djuromsorg är ett före- döme som ska spridas och här ska politiken riva så många hinder som möjligt. Mer livsmedel från länet ger mindre tillsatser och antibiotika i maten, samt fler långsiktiga jobb.

Jag har sedan 2006 ett kontrakt med mina väljare om att jobba för fler jobb, fler företag och fler invånare till länet. Det kontraktet gäller fortfarande. För jag är säker på att dessa tre områden är de viktigaste nycklarna till ett rikare och friskare Jämtlands län.

Jag är i första hand företagare. Därför kommer mitt sätt få saker gjorda att skilja sig från mängden. Mitt viktigaste politiska verktyg är de drygt 1 300 kontakter som jag har i min telefonbok. Det är vänner, affärsbekanta och politiker både i och utanför Centerpartiet.

Storstadsregionerna behöver ett livskraftigt Jämtlands län för att klara sin elförsörjning, få byggmaterial till sina bostadsbyggen och giftfria livsmedel av hög kvalitet till sina matbutiker. Hela Sverige behöver mer närodlat för att klara framtidens utmaningar. Kort sagt – storstan behöver en starkare landsbygd.

Jag vill göra mer, inte mindre. Så jag fortsätter gå min egen väg – för Jämtlands län.

Per Åsling
riksdagskandidat för Centerpartiet i Jämtlands län

Följ gärna min kampanj på facebook