Mitt arbetssätt

Jag är i första hand företagare. Därför kommer mitt sätt att driva politik skilja sig lite från mängden. Jag fortsätter gå min egen väg – för Jämtlands län.

Mina verktyg som politiker är de drygt 1 300 kontakter jag har i min telefonbok. Det är vänner, affärsbekanta och politiska kontakter både inom och utanför Centerpartiet. När jag vill få någonting uträttat använder jag oftare mitt nätverk och träffar människor än skriver motioner i riksdagen.

En del kallar det svågerpolitik. För mig är målet det överordnade. Om jag kan uträtta något som är viktigt för länet genom att använda vänner eller bekanta, kommer jag att göra det. Jag kommer också fortsätta sitta i ett antal bolagsstyrelser. Jag vill ha kvar en fot i näringslivet för att det stärker min handlingskraft som riksdagspolitiker för Jämtlands län.

Men för att undvika misstänksamhet eller missförstånd jag vill vara öppen och tydlig med mitt nätverk. Här redovisar jag alla de bolag där jag har styrelseuppdrag.

Trångsviksbolagetstyrelseordförande
Christina Mattsson, ledamot
Lennart Mörtsell, ledamot
Camilla Olsson, ledamot
Lars G Olsson ledamot
Stig Viklund, ledamot

AB Enaforsholm ledamot
Bo Berglund, vd/ledamot
Carl-Anders Helander, ordförande
Ann-Britt Karlsson, ledamot
Ann-Cecile Norderhaug, ledamot
Lennart Rådström, ledamot
Eva Sandnes Ronquist, ledamot
Lars Törner, ledamot

Stampen Media Partnerledamot
Martin Alsander, vd/ledamot
Per Mattisson, ordförande
Kristina Brandt, ledamot
Louise Hjörne, ledamot
Sofia Holm, ledamot
Johan Schottenius, ledamot

Åse Bruk AB  ledamot
Hans Åsling, vd/ledamot
Mattias Åsling, ledamot
Nils Åsling, ledamot