Hoppfullt i Ragunda

I måndags talade jag för företagare, företagarföreningar och folk som arbetar med näringslivsutveckling i Ragunda kring tre punkter på temat: ”Skatteverktyget måste användas för att öka nyföretagande och innovationssatsningar”:

1. Inför ett skattebefriat nyföretagarkonto

2. Inför riskkapitalavdrag för privatpersoner som investerar i företag

3. Inför avdragsrätt för privatpersoner och företag som investerar i forskning och i produktutveckling i externa företag

Dessa tre punkter finns också med i vårt arbete i Centerpartiets nationella skattegrupp som jag leder. Politiken måste underlätta nyföretagande på olika nivåer. Skatteincitamentet måste nyttjas på nationell nivå.

Jag påtalade också behov av att kommunen agerar för att skapa nya marknader, bland annat genom att konkurrensutsätta verksamhet. En annan ny marknad är satsningar på förnyelsebar energi. Där är potentialen stor både för bioenergi och vindkraft i Ragunda kommun. Här gäller det att myndigheter och företag jobbar tillsammans. Jag lyfte frågan om förnyelsebar energi eftersom det torde vara det område där potentialen är allra störst för jämtländska företagare.

Jag hade också det hedersamma uppdraget att dela ut Centerpartiet i Ragundas utmärkelse ”Guldklövern” till Gun-Marie Persson för hennes arbete i Ragundadalens Turism. Det märktes tydligt att hon är en entreprenöriell och innovativ person som är en både samlande och drivande kraft.

Jag fick under dagen träffa många entreprenöriella människor, både företagare och samhällsutvecklare. Signifikant var att alla signalerar starkt engagemang, att de vill mycket och att de har stark framtidstro.

Stämningen när jag besökte Ragunda kändes väldigt positiv. Det finns definitivt hopp. Det är uppenbart att Mikael Westin har en stark och förtroendefull ställning bland kommuninvånarna. Förväntningarna på honom är stora och jag är övertygad om att han kommer att uppfylla dem.