Tack, vi ses igen!

Som jag tidigare konstaterat blev Åredalen – Tillväxtdagarna i Åre väldigt lyckade. Det var en väldigt bra diskussion med många kvalificerade deltagare. Utgångspunkten var lokal och regional tillväxt och där har nu Åre och Jämtlands län klivit fram som tillväxtkommun respektive stark region. Åre är den enda kommunen i Norrlands inland som haft befolkningstillväxt under flera år.

Jag vill tacka Sparbankerna och Swedbank som möjliggjorde arrangemanget. Primus motor har bankdirektör Mikael Sekund varit. Det är hans idoga arbete och uthållighet som resulterat i ett mycket bra program med många tungviktare. Från sparbanksrörelsen har Sparbankernas Riksförbunds ordförande Lennart Ohlstenius och vd Öivind Neiman spelat avgörande roller. Uppbackningen från Swedbanks koncernchef Michael Wolf kom att bli väldigt betydelsefull.

Jag vill också tacka alla som medverkade till det givande programmet.

Nu jobbar vi för att Åredalen/Tillväxtdagarna nästa gång ska hållas 18-19 mars 2011. Att både Sparbankerna och Swedbank så önskar bekräftades i ett handslag mellan Lennart Ohlstenius och Michael Wolf.

I arbetet inför 2011 är det viktigt att vår region kliver fram ännu tydligare och jag utgår från att det blir så, eftersom regionala företrädare för Svenskt Näringsliv, Företagarna och LRF bekräftat det. Jag hoppas också att företrädare för jordbruk och mathantverk medverkar så att matsedeln består av delikatesser från Jämtlands län.