Tillväxtdagarna i Åre är redan en formidabel succé!

Idén om en arena där näringslivet bjuder in till diskussion om hållbar utveckling på lokal och regional nivå visade sig just så bra som vi hoppats.

Tillväxtdagarna i Åre anno 2010 är ett bra forum för samtal och möten, och vi lyckades även med ambitionen att samla människor som har engagemang och kunskap om hållbar regional tillväxt. Fokus för dagarna är entreprenörskap och företagsamhet.

Punkter i programmet handlar exempelvis om hur morgondagens arbetsmarknad kommer att se ut, var de nya jobben finns och hur fler företag kan startas, liksom att förmå befintliga företag att växa, hur de unga ska stimuleras att starta företag och hur de kan ta sig in på arbetsmarknaden.

Med så många erfarna och respekterade experter, företrädare för näringslivet och politiker från regerings- och riksdagsnivå blir debatterna spänstiga och seminarierna intressanta. För egen del medverkade jag i ett seminarium på temat: ”Vad man kan lära av Åre, tillväxtkommunen som växer och växer” där jag berättade om de erfarenheter vi gjort i Trångsviksbolaget.

Holiday Club är en bra lokal för ett sådant här arrangemang och det bidrar till den positiva känslan.

Tack vare god uppslutning och en tydlig vilja att Åredalen ska bli ett återkommande arrangemang har vi redan nu beslutat att bilda ett bolag som ska arrangera framtida Tillväxtdagar i Åre. De som finns med i diskussionen är Åreföretagarna, Trångsviksbolaget, Swedbank, Eon, Tidningsutgivarna och LRF. Jag hoppas att flera vill vara med. Då vill jag särskilt lyfta fram Sparbankerna som har gått i bräschen för att få till årets tillväxtdagar.

Ambitionen är att Tillväxtdagarna nästa år ska hållas 18-19 mars 2011. Tunga representanter från näringslivet har redan bekräftat att de kommer, däribland Lars Idermark, vd för KF samt blivande ordförande för Swedbank, Michael Wolf, koncernchef Swedbank, Håkan Buske, koncernchef Eon samt Tomas Brunegård, vd Stampen.