Försöker Naturvårdsverket smygcentralisera?

Till Naturvårdsverkets vikarierande generaldirektör Eva Thörnelöf

Det är med stor förvåning och viss upprördhet som jag har tagit del av Naturvårdsverkets utlysning av lediga tjänster i Östersund. För samtliga tio anges tänkbar placeringsort i Stockholm!

I samband med garnisonsnedläggningen beslutade regeringen 2004 att delar av Naturvårdsverkets verksamhet skulle förläggas till Östersund. De signaler jag får från regeringskansliet och regionen är att det varit en lyckad etablering som fungerar mycket bra.

Ska vi bygga starka myndigheter så behöver de vara förankrade och lokaliserade i hela landet.

När nu Naturvårdsverket annonserar ut tio tjänster med tänkbar placeringsort i Stockholm framstår det som en ren provokation. Det strider mot tidigare riksdagsbeslut att Naturvårdsverket ska ha en stark lokalisering i Östersund. Det strider även mot förordning 2007:713 med innebörden att myndigheter ska pröva att decentralisera verksamhet.

Det Naturvårdsverket nu försöker göra kan inte ses som något annat än smygcentralisering.

Det bör vara bekant för Naturvårdsverkets ledning att regeringen, via civilminister Ardalan Shekarabi, i april aviserat att Statskontoret ska göra en översyn hur statliga myndigheters lokalisering påverkar service och närvaro i hela landet.

Jag begär nu att Naturvårdsverket förklarar sig och korrigerar placeringsorten för de berörda tjänsterna.

Jag vill även veta på vilket sätt Naturvårdsverket arbetar med det uppdrag man har enligt förordning 2007:713 att decentralisera verksamhet från mycket dyra Stockholmsadresser till Östersund.

Per Åsling
riksdagsledamot