Omorganisation av myndigheter föreslagen

Östersunds-Posten berättar i dag om ett förslag från Näringsdepartementet att tre myndigheter ska bli två. Det gäller Glesbygdsverket, ITPS och Nutek som samtliga har kontor i Östersund. I handlingarna nämns inte Östersund som lokaliseringsort men jag vet genom mina kontakter på departementet att det är tänkt så. Läs huvudartikeln ”Tre myndigheter ska bli två” och mina kommentarer i ”Jag är väldigt nöjd så här långt. Östersund är vinnare.”.