700 miljoner till landsbygdsservice

Annie Lööf tillkännagav i dag att regeringen satsar 700 miljoner till lokal service på landsbygden. Pengarna fördelas över 7 år och ska användas för att ge god tillgång till kommersiell service i glesbygd och landsbygd. Den första satsningen på 100 miljoner kommer i vårändringsbudgeten för 2014. Det innebär att pengarna kan användas redan i år för att stötta lanthandlare, mackar och annan lokal service.

– Tillgång till service är helt avgörande för en bygds attraktionskraft. Serviceställen är ofta en motor för utveckling på landsbygden, och därför är det här en mycket viktig satsning, säger Per Åsling.

– De senaste veckorna har jag besökt Borgvattnet och Kallsedet, två byar med mycket engagerade handlare. Där efterfrågades just den här sortens satsningar från samhället för att skapa långsiktighet och utveckling av servicen, fortsätter Per Åsling.

Regeringen har redan satsat 145 miljoner under åren 2009-2014 på stöd till kommersiell service. Nu blir det alltså en rejäl ambitionshöjning för kommande år.

I januari 2014 tillsatte Annie Lööf dessutom en utredning som ska se över hur staten ytterligare kan stödja tillgången till kommersiell service i glesbygd.

Utredaren Catharina Håkansson-Boman reste runt i länet i förra veckan för att få en bild av vardagen för serviceföretagare. Resan avslutades med ett välbesökt öppet möte i Trångsviken där många serviceföretagare gav förslag på lösningar. Ett syfte med utredningen är också att hitta samordningsmöjligheter mellan kommersiell och offentlig service.